Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd arosfannau nifer o wasanaethau yng Ngorsaf Fysiau Casnewydd yn newid o 3/2/2019 ymlaen. Rydym yn gobeithio cynnwys y newidiadau hynny ar ein gwefan cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, fodd bynnag, gallwch weld y newidiadau isod.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

RHIF YR ARHOSFAN BYSIAU

RHIF Y LLWYBR

PEN Y DAITH

1

15

Betws

2

16

Betws

3

17 ac 18

Malpas

4

8A ac 8C

Ringland

5

19 ac 19E

Malpas

6

6E, 6 a 7

Alway

7

60, 37, 63, 1 a 1B

Trefynwy, Rhiwderyn, Gwlyptiroedd, Tŷ-du

8

27 a 28

Caerllion

9

26A a 26C, 2A a 2C

Sain Silian, Gaer

10

34, 35 a 36

Dyffryn, Cleppa Park

11

73, 20 a 29B

Cas-gwent, Parc Manwerthu Spytty, Cwmbrân

12

42 a 43

Parc Manwerthu Casnewydd a Moorland Park

13

40, 41

Pilgwenlli

14

X30 a 74, 74A, 74C ac X74

Caerdydd, Cas-gwent, Underwood, Glan Llyn, Cas-gwent

15

30

Caerdydd

15A

62 a 31 (Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw)

Redwick a Maerun

16

X24

Blaenafon

17

24X

Cwmbrân

18

15

Trefddyn

19

X15

Rhisga a Bryn-mawr

20

56 ac R1

Tredegar

21

151

Coed-duon

22

50

Bargoed

23

X5

Caerdydd/Ringland

24

7XP

Bryste drwy Gas-gwent

Yn ôl