Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Oherwydd adnewyddu'r cwlfert bydd yr adran o Heol Penallta rhwng y Pier Head a'r Stryd Fawr ar gau o 11 Chwefror am oddeutu 10 wythnos.

Ni fydd yr arhosfan bysiau wrth y Caffi Canolog yn cael ei wasanaethu. Felly, bydd llwybr 7 i Bontypridd, C16 i Nelson a C17 i Bargod yn stopio mewn arhosfan dros dro y tu allan i'r Llyfrgell.

Ni fydd unrhyw fysiau yn gwasanaethu'r arhosfan tu allan y Royal Oak ar gyfer bysiau tuag at Bargod a Nelson.

Nid oes unrhyw newidiadau i unrhyw arosfannau bysiau eraill.

Yn ôl