Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd y Gorchymyn yma'n cau'r rhannau canlynol o'r ffyrdd dros dro:

1. Hirwain Place, Tylorstown, ar ei chyffordd ag East Road Llwybr amgen – O ochr ddwyreiniol y ffordd sydd wedi'i chau, ewch drwy Stryd y Dwyrain ac East Road i ochr orllewinol y ffordd sydd wedi'i chau. Dylai cerbydau ddilyn y cyfarwyddiadau uchod i'r gwrthwyneb os ydyn nhw'n teithio o ben arall y ffordd sydd ar gau.

2. Ffordd y Rhondda, Pontypridd o bwynt 157 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â Ffordd Y Graigwen, i'r de-ddwyrain am 15 metr. Llwybr Amgen – O ochr ogleddol y ffordd sydd wedi'i chau, ewch drwy Stryd y Felin i ochr ddeheuol y ffordd sydd wedi'i chau.

 

Mae angen y cyfyngiad fel bydd modd cynnal y gwaith ar y ffordd neu yn ei hymyl o ganlyniad i'r canlynol:

 

1. Pwll Prawf a gwaith ymchwilio (Hirwain Place) o 20 Mawrth 2019 tan 3 Mai 2019 

2. Cwblhau'r cysylltiadau terfynol (Ffordd y Rhondda)

 

o 22.00 dydd Gwener 22 Mawrth tan 06.00 dydd Sadwrn 23 Mawrth 2019

o 19.00 dydd Sadwrn 23 Mawrth tan 06.00 dydd Llun 25 Mawrth 2019

o 22.00 dydd Gwener 24 Mai tan 06.00 dydd Sadwrn 25 Mai 2019

o 19.00 dydd Sadwrn 25 Mai tan 06.00 dydd Llun 27 Mai 2019 

 

neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

 

Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr ond fydd DIM mynediad ar gyfer cerbydau'r gwasanaethau brys.

Yn ôl