Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Arriva Cymru

O ddydd Sul 31 Mawrth 2019 ymlaen, bydd Arriva yn rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau 1E, 1NS, 67C, 67L, 82, 83, 85, X85, 86, 88 a 91 y tendrwyd amdanynt yng Ngwynedd.

Dyma’r gwasanaethau yr effeithir arnynt:

  • Gwasanaeth 1E, Caernarfon i Borthmadog (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn)
  • Gwasanaeth 1NS, Caernarfon i Nantlle (ar ddydd Sul)
  • Gwasanaethau 67C a 67L, Bangor i Fethesda/Gerlan (ar ddydd Sul yn unig – bydd gwasanaethau dydd Llun i ddydd Sadwrn yn parhau fel y maent)
  • Gwasanaeth 82, Caernarfon i Fethel (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn)
  • Gwasanaeth 83, Caernarfon i Ddinorwig (o ddydd Llun i ddydd Sul)
  • Gwasanaethau 85, X85 ac 86, Bangor i Lanberis (o ddydd Llun i ddydd Sul)
  • Gwasanaeth 88, Caernarfon i Lanberis (ar ddydd Sul)
  • Gwasanaeth 91, Caernarfon i Ddinas Dinlle (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn).

We are awaiting further information from Gwynedd Council as to what will happen to these services after 31st March.

Yn ôl