Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Er mwyn cynnal Grand Prix Speedway Prydain FIM yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 21 Medi, bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau’n rhannol rhwng 3:00pm a 9:30pm. Mae gwybodaeth am deithio a manylion y ffyrdd a fydd ar gau a’r gwasanaethau a fydd yn cael eu dargyfeirio yn ystod y cyfnod dan sylw i’w gweld isod:

 

Cyngor Caerdydd

Trafnidiaeth Cymru

Bws Caerdydd

Stagecoach yn Ne Cymru

Newport Bus

NAT

 

 

Cyngor Caerdydd

Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad ar gyfer preswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).

  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad ar gyfer preswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Ar ôl y digwyddiad, efallai y bydd angen cau lôn/lonydd neu atal y traffig ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen/Heol y Castell wrth ymyl gât 1.

Ychwanegiadau: Bydd Parth Cefnogwyr Speedway wedi’i leoli y tu allan i Neuadd y Ddinas yn y Ganolfan Ddinesig. Bydd y ffordd ganlynol ar gau er mwyn hwyluso’r Parth Cefnogwyr: Rhodfa’r Brenin Edward VII o’r gyffordd â Heol Neuadd y Ddinas i’r gyffordd â Boulevard de Nantes rhwng 5am ac 8pm.

Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i’r Ganolfan Ddinesig ei reoli, a chaniateir mynediad yn unig ar gyfer rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a chael mynediad i feysydd parcio preifat. Os oes rhaid, caniateir mynediad ar gyfer parcio at ddiben y digwyddiad. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt ac y bydd angen eu cau’n unol â’r gorchymyn hwn yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.

 

 

Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn dweud wrth ei holl gwsmeriaid bod disgwyl i drenau yn ardal Caerdydd fod yn brysur drwy’r dydd. Caiff y sawl sy’n teithio i’r ddinas i wylio’r gêm eu cynghori i ganiatáu digon o amser ar gyfer eu taith.

 

 

Bws Caerdydd

Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio o 15:00 tan 21:30

Rhif y llwybr

Man ymadael yng nghanol y ddinas 

1 and 2 ▲

Heol Pont-yr-Aes (JH)

6 (baycar)

Heol y Tollty

8, 9 a 9C i Fae Caerdydd neu’r Pentre Chwaraeon

Heol Pont-yr-Aes (JH)

8, 9 i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill 

11 Ffordd Churchill 

13 i Fae Caerdydd neu’r Pentre Chwaraeon

Heol Pont-yr-Aes (JH)

13 i’r Ddrôp

Stryd Tudor

15

Stryd Tudor

17 ac 18

Stryd Tudor

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Stryd Tudor 

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45, 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Ffordd Churchill

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

57 a 58

Ffordd Churchill

61 

Stryd Tudor

63 a 63A

Stryd Tudor

64

Stryd Tudor

66

Stryd Tudor

91 Heol y Tollty

92, 92B, 93, 94 a 94B

Ddydd Llun i ddydd Sadwrn, Heol y Tollty tan 19:00 neu Stryd Tudor ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd ar agor. Ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc bydd y bysiau’n cyrraedd ac yn ymadael o Stryd Tudor drwy gydol y dydd.   

95 i’r Barri

Stryd Tudor

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

95A a 95B

Stryd Tudor

96 a 96A

Stryd Tudor

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd Heol Pont-yr-Aes (JH)

X59

Plas Dumfries HT (drwy gydol y dydd)

CCFC Shuttle Bus Stryd Tudor

 

▲ Ar ddiwrnod y digwyddiad, ni fydd gwasanaethau rhif 1 a 2 yn gwasanaethu’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

● Ar ddiwrnod y digwyddiad, bydd y gwasanaeth baycar yn gweithredu rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd yn unig. Ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd pob un o fysiau Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion yn ystod gweddill y dydd ar ôl 14:30. 

Dyma’r dargyfeiriadau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau penodol:

Bydd gwasanaeth 122 yn cael ei ddargyfeirio drwy Gyfnewidfa Gabalfa ac ar hyd Heol y Gogledd ar ôl 14:30 ac ni fydd yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan.

Ni fydd gwasanaeth 132 yn gwasanaethu Bae Caerdydd ar ôl 14:30.

 

 

Newport Bus

 

 

 

NAT

 

 

Yn ôl