Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Dylech nodi y byddwn yn rhyddhau diweddariad i’r ap iOS ar 26/6/2019. Rydym wedi gwneud rhai mân newidiadau a fydd yn helpu i wneud yr ap yn haws ac yn fwy ymarferol i’w ddefnyddio.

Nid ydym yn disgwyl i’r diweddariad hwn amharu ar y gwasanaeth oherwydd dylai fersiwn diweddaraf yr ap lawrlwytho’n awtomatig i’ch dyfais. Fodd bynnag, os byddwch yn cael unrhyw broblemau, dylech ddileu’r ap a’i ailosod er mwyn sicrhau eich bod yn defnyddio’r fersiwn diweddaraf.

Os bydd unrhyw broblemau technegol yn parhau, gofynnwn i chi anfon ebost i feedback@traveline.cymru gan nodi’r wybodaeth ganlynol:

  • Disgrifiad o’r problemau yr ydych yn eu cael
  • Gwneuthuriad a model eich dyfais iOS
  • Rhif y fersiwn o ap Traveline Cymru sydd wedi’i osod ar eich dyfais. Gallwch ddod o hyd i’r rhif trwy fynd i Settings > General > iPhone Storage > Traveline Cymru. Mae rhif y fersiwn ar frig y sgrîn dan y pennawd ‘Traveline’.

Diolch am eich amynedd.

Yn ôl