Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

First Cymru

Er mwyn i Wales & West Utilities allu gosod prif bibellau nwy newydd yn lle hen rai, bydd angen cau’r ffyrdd canlynol dros dro i draffig am gyfnod o 5 diwrnod o ddydd Llun 17 Mehefin 2019 ymlaen.

Bydd Norton Avenue ar gau i gyfeiriad y de-orllewin o’r gyffordd â’r A4067 Heol y Mwmbwls i’r gyffordd â West Cross Avenue, sy’n bellter o ryw 250 metr.

O ganlyniad, bydd bysiau’n teithio ar hyd llwybr amgen trwy Lower West Cross i’r ddau gyfeiriad.

Yn ôl