Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi’n cwblhau nifer o welliannau arfaethedig ar ei wasanaethau a’i reilffyrdd.

Gallai hynny darfu rhywfaint ar eich taith a golygu bod bysiau’n gweithredu yn lle trenau.

Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru i weld manylion llawn y newidiadau i wasanaethau ar y dyddiad yr hoffech deithio. Gallai’r manylion hynny newid, felly cofiwch wirio’r wybodaeth yn ofalus yn agos i’r amser yr ydych yn bwriadu teithio.

At hynny gallwch weld trosolwg o brif waith peirianyddol mis Rhagfyr yma, ond nodwch nad yw’r wybodaeth yn cynnwys yr holl welliannau arfaethedig.

Yn ôl