Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nid yw gwasanaeth T11 yn aros ar hyn o bryd yn Sgwâr Abergwaun. Dylai teithwyr ddal y bws yn Ffordd yr Efail (arhosfan bysiau Ffordd Gyswllt Chimneys gynt).

Ar gyfer gwasanaeth T5, nid yw bysiau 7:47 a 15:25 yn aros yn Sgwâr Abergwaun nac yn Ffordd yr Efail (arhosfan bysiau Ffordd Gyswllt Chimneys gynt). Dylai teithwyr ddal bysiau 7:35 a 2:45 o Sgwâr Abergwaun.

Gallwch weld fersiwn wedi’i diweddaru o amserlen gwasanaeth T5 yma.

Yn ôl