Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch ein bod yn cael problemau technegol ar hyn o bryd gydag amserlen gwasanaeth 132 Stagecoach yn Ne Cymru. Mae hynny’n golygu nad yw’r amserlen i’w gweld yn ein Cynlluniwr Taith nac ar ein tudalen Amserlenni.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a’ch sicrhau ein bod wrthi’n gweithio i ddatrys y broblem cyn gynted ag sy’n bosibl.

Yn y cyfamser, gallwch weld fersiwn o’r amserlen yma.

Hoffem ymddiheuro unwaith eto a diolch am eich amynedd tra bydd y broblem yn parhau.

Yn ôl