Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch y bydd Stagecoach yn Ne Cymru yn gwneud rhai newidiadau i’w wasanaeth 86X o 12 Ionawr 2020 ymlaen.

Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth hon a ddiweddarwyd i’w gweld yn ein Cynlluniwr Taith ac ar ein tudalen Amserlenni cyn gynted ag sy’n bosibl (erbyn canol yr wythnos a fydd yn cychwyn ar 13/1/2020). Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Yn y cyfamser, gallwch weld fersiwn wedi’i diweddaru o amserlen gwasanaeth 86X yma.

Diolch am eich amynedd tra byddwn yn diweddaru’r data hwn.

Yn ôl