Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Arriva Cymru

O ddydd Llun 13 Ionawr 2020 ymlaen, bydd Adran Briffyrdd Cyngor Sir Wrecsam yn cau Summerhill Road rhwng Griffiths Lane a Pendine Way am gyfnod o 3 wythnos.        

Bydd y dargyfeiriadau canlynol ar waith ar gyfer gwasanaethau 21 a 21A:                         

Gwasanaethau 21 a 21A o Wrecsam i Frynhyfryd

Bydd bysiau o Wrecsam i Frynhyfryd yn gweithredu yn ôl yr arfer hyd at Gartref Nyrsio Pendine Park, yn troi i’r dde i mewn i Griffiths Road, yn troi i’r chwith i mewn i Old Mold Road ac yna’n dilyn eu llwybr arferol i Frynhyfryd.

Gwasanaethau 21 a 21A o Frynhyfryd i Wrecsam

Bydd bysiau o Frynhyfryd i Wrecsam yn gweithredu yn ôl yr arfer hyd at Old Mold Road, yn troi i’r dde i mewn i Griffiths Road, yn troi i’r chwith i mewn i Summerhill Road, Cartref Nyrsio Pendine Park ac yna’n dilyn eu llwybr arferol i Wrecsam.

 

Yn ôl