Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Oherwydd bod ffordd ar gau rhwng Creigiau a Phentyrch, bydd newidiadau dros dro’n effeithio ar wasanaethau 120/130, 122, 124 a 136 o ddydd Llun 10 Chwefror tan ddydd Sul 26 Ebrill. 

 

Gwasanaeth 120/130 – Bydd bws 05:34 yn gweithredu 10 munud yn gynharach, felly bydd yn gwasanaethu Blaen-cwm am 05:24.

Cliciwch yma i weld amserlen dros dro gwasanaeth 120/130. 

 

Gwasanaeth 122 – Bydd bws 05:59 gwasanaeth 122 yn cael ei ddargyfeirio fel bod teithwyr sydd fel arfer yn defnyddio gwasanaeth 136 yn gallu cyrraedd Caerdydd tua’r un adeg ag y byddai gwasanaeth 136 yn cyrraedd. Bydd y bws hwn yn gwasanaethu arhosfan y Creigiau Inn am 06:59 ac yn cyrraedd Heol y Brodyr Llwydion Caerdydd am 07:28.

Cliciwch yma i weld amserlen dros dro gwasanaeth 122. 

 

Gwasanaeth 124 – Bydd y bws cyntaf yn gweithredu 16 munud yn gynharach a bydd yn gwasanaethu Gorsaf Fysiau Tonysguboriau am 06:10.

Cliciwch yma i weld amserlen dros dro gwasanaeth 124. 

 

Gwasanaeth 136 – Mae yna newidiadau i wasanaethau’r bore a gwasanaethau gyda’r hwyr.

Cliciwch yma i weld amserlen dros dro gwasanaeth 136.

 

Yn ôl