Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Ffordd ar gau yn Aberpennar, a bws gwennol rhif 95H. Stagecoach Bus. 12 – 18 Mawrth 2018

13A / 13C

Yn ystod y cyfnod hwn NI FYDD gwasanaethau rhif 13A/13C yn gwasanaethu Asda Cwm-bach. Gall teithwyr ar wasanaethau rhif 13A/13C newid yng Ngorsaf Fysiau Aberdâr i wasanaeth rhif 60 neu wasanaeth rhif 95A er mwyn mynd i Asda tra bydd y gwaith ffordd yn digwydd.

95A

Ni fydd gwasanaeth rhif 95A yn gallu gwasanaethu Ysbyty Cwm Cynon.

95H

Bydd bws gwennol NEWYDD rhif 95H yn gweithredu bob awr ac yn cysylltu Gorsaf Fysiau Aberdâr ag Ysbyty Cwm Cynon a gorsaf Aberpennar.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a gweld yr amserlenni a fydd ar waith.

Yn ôl