Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bws 39 Aberhonddu - Henffordd

KINGSTONE

DARGYFEIRIO LLWYBR Y BWS

CAU FFORDD y B4348

Dydd Gwener 8 Mehefin, dydd Llun 11 Mehefin a dydd Mawrth 12 Mehefin

BWS 39 – YR AROSFANNAU BYSIAU AR GYFER KINGSTONE

fydd: Coldstone Cross, y feddygfa, yr ysgol gynradd neu’r ysgol uwchradd ar y B4349.

NI fydd bws 39 yn gwasanaethu’r canlynol:

Ystâd Ddiwydiannol Gooses Foot, Hanley Court, y swyddfa bost, yr eglwys, The Deans

Yn ôl