Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bwriedir cau’r ffyrdd canlynol fel a ganlyn:

 

Llandennis Avenue o’r gyffordd â Cyncoed Road i’r gyffordd â Duffryn Avenue, er mwyn gallu gosod craen ar y briffordd

Rhwng 9.30am a 15.00 ar 03.10.18

 

Broadway o’r gyffordd â Cyril Crescent i’r gyffordd â Clifton Street, er mwyn galluogi Dŵr Cymru i atgyweirio prif bibell ddŵr sydd wedi byrstio

Rhwng 7am a 7pm ar 28.10.18

 

Fidlas Road o’r gyffordd â Ty-Glas Road i’r gyffordd ag Usk Road, er mwyn galluogi Network Rail i gynnal arolwg cyflwr

Rhwng 23.00 ar 10.10.18 a 5.00 ar 11.10.18 (gwaith yn ystod y nos)

 

Stryd Wood o’r gyffordd â Stryd Havelock i’r gyffordd â Heol Scott – cau’r ffordd o gyfeiriad canol y ddinas yn unig (adroddiad ar y ffordd)

Rhwng 6am tan 6pm ar 23 Medi

 

Lôn y Felin o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair, er mwyn cyflawni gwaith ar y cyrbau yn rhan o gynllun mewnol

Rhwng 01.10.18 a 05.10.18 19.00 – 5.30 bob nos am 4 noson

Rhwng 08.10.18 a 12.10.18 19.00 – 5.30 bob nos am 4 noson

Yn ôl