Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Protest Extinction Rebellion yng nghanol Caerdydd – Dargyfeiriadau ac oedi mawr o 15/07/2019 tan 17/07/2019
>
Gorsaf Fysiau Casnewydd yn ailagor ar 8/7/2019
>
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
Heads of the Valleys Road Temporary A465 Road Closure, Brynmawr – Gilwern Saturday 20th July 2019
>
Newid amserlenni gwasanaethau 303/304 NAT o 17/6/2019 ymlaen
>
Stagecoach South Wales- New Timetables for 60/60A and 95A - from 20/07/2019
>
Arriva Cymru – Newidiadau i wasanaethau 13/13L o 21/7/2019 ymlaen
>
Stagecoach South Wales- New Timetable for T4 - from 29/07/2019
>
Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid
>
Cau amryw ffyrdd dros dro yn Rhondda Cynon Taf o 10/6/2019 ymlaen
>
Cyncoed Campus Driveway, Cardiff- Temporary Road Closure- 1/7/2019 until 12/8/2019
>
Gwasanaeth 27 Bws Caerdydd – Newid arhosfan bws dros dro – o 11/7/2019 ymlaen
>
Cau Grand Avenue, Caerdydd dros dro ar 14/7/2019, 21/7/2019 a 28/7/2019
>
Michaelston Road, Cardiff- Temporary Road Closure- 17/7/2019 until 18/7/2019
>
Dargyfeirio gwasanaeth 303 NAT dros dro o 15/07/2019 tan 19/07/2019
>
Cau amryw ffyrdd yn Aberpennar dros dro o 20/7/2019 ymlaen
>
Cau Willowdene Way a Sandbrook Drive, Caerdydd dros dro o 20/07/2019 tan 30/08/2019
>
Cau Pantbach Road, Caerdydd dros dro rhwng 22/7/2019 a 1/9/2019
>
Cau’r A4119 Llantrisant Road dros dro o 22/7/2019 tan 17/8/2019
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>