Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Cau’r A4119 Llantrisant Road dros dro o 22/7/2019 tan 17/8/2019
>
Gorsaf Fysiau Casnewydd yn ailagor ar 8/7/2019
>
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Amserlenni dros dro ar gyfer gwasanaethau 60/60A a 95A o 20/07/2019 ymlaen am 6 wythnos
>
Arriva Cymru – Newidiadau i wasanaethau 13/13L o 21/7/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Amserlen dros dro ar gyfer gwasanaeth T4N o 29/07/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru - Amodau ‘Tocyn Crwydro Rheilffyrdd y Cymoedd’ yn newid o 21/07/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i brisiau Tocynnau Diwrnod ac Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith o 5/8/2019 ymlaen
>
Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid
>
Cau amryw ffyrdd dros dro yn Rhondda Cynon Taf o 10/6/2019 ymlaen
>
Cyncoed Campus Driveway, Cardiff- Temporary Road Closure- 1/7/2019 until 12/8/2019
>
Gwasanaeth 27 Bws Caerdydd – Newid arhosfan bws dros dro – o 11/7/2019 ymlaen
>
Cau Grand Avenue, Caerdydd dros dro ar 14/7/2019, 21/7/2019 a 28/7/2019
>
Cau amryw ffyrdd yn Aberpennar dros dro o 20/7/2019 ymlaen
>
Cau Willowdene Way a Sandbrook Drive, Caerdydd dros dro o 20/07/2019 tan 30/08/2019
>
Gwasanaethau 26, 50 a C16 Caerffili – Dargyfeiriadau dros dro gyda’r nos ar 22/7/2019 a 23/7/2019
>
Pwllypant, Caerphilly- Temporary Road Closure- 22/7/2019 and 23/7/2019
>
Cau Pantbach Road, Caerdydd dros dro rhwng 22/7/2019 a 1/9/2019
>
St. Edeyrn's Estate- Temporary Road Closure - 23/7/2019 and 24/7/2019
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>