Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Problemau teithio adeg Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2018
>
Newidiadau i Gwasnaethau Bws 26, 50, C16: Cylchfan Pwll-y-pant o Dachwedd 7
>
Trafnidiaeth Cymru- Gwaith Peirianyddol- Tachwedd 2018
>
Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau Willowford Road, Ton-teg dros dro rhwng 22/10/2018 a 19/11/2018
>
T4 a T14 Dargyfeirio bysiau rhwng Bronllys a Talgarth Road o fis Tachwedd 2018 tan fis Chwefror 2019
>
Cau ffyrdd dros dro – Stryd Fawr Casnewydd / Stow Hill – Tachwedd 2018
>
Cau ffyrdd dros dro ar gyfer Hanner Marathon Conwy ar 18/11/2018
>
Cau Stryd Fawr, y Aberdâr dros dro rhwng 18/11/2018 a 25/11/2018
>
Cau Church Road, y Pentre'r Eglwys dros dro ar 18, 25 Tachwedd a 2 Rhagfyr
>
A4233 Bridge Street, Pontypridd- Temporary Road Closure- 18th November 2018
>
Cynnau goleuadau Nadolig – cau ffyrdd dros dro – mis Tachwedd a mis Rhagfyr
>
Rhan o ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) ar gau dros dro, Brynmawr – Gilwern, ar 24/11/2018
>
Cau amryw strydoedd dros dro yn Rhondda Cynon Taf- Tachwedd a Rhagfyr 2018
>
Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf
>