Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #SwanseaDepot Update: No problems or issues to report from our depot. ^BK https://t.co/rwlHA66vbJ
@TravelineCymru RT #AmmanfordDepot Update: At the current time there are no issues to report. ^BK https://t.co/2eWg7jlzJa
@TravelineCymru RT #LlanelliDepot Update: All services have left our depot this morning. ^BK https://t.co/5COLITKpFg
@TravelineCymru RT #CarmarthenDepot Update: All services are operating to schedule this morning. ^BK https://t.co/eNPXr451Zr
@TravelineCymru RT #MaestegDepot Update: All services are operating to timetable. ^BK https://t.co/t9T0B2bqQC

Gŵyl Llên Plant Caerdydd. 21 – 29 Ebrill 2018

Bydd awduron a darlunwyr o fri yn dod â chast o gymeriadau lliwgar a straeon anhygoel i’r brifddinas unwaith yn rhagor, i ysbrydoli a difyrru pawb ym mhobman sy’n dwlu ar lyfrau – o’r ifanc i’r ifanc eu hysbryd!

Mwy

Big Pedal Sustrans, 23 Ebrill – 4 Mai 2018

Big Pedal Sustrans yw’r brif her feicio a sgwtera rhwng ysgolion yn y DU, sy’n ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i ddewis teithio i’r ysgol ar ddwy olwyn.

Mwy

Dydd y Farn VI. Stadiwm Principality, Caerdydd. Sadwrn 28 Ebrill 2018

Dyma brofiad arbennig i bob cefnogwr rygbi, lle bydd pedwar rhanbarth Cymru yn mynd benben â’i gilydd ar Ddydd y Farn V yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Mwy

Gŵyl Gomedi Machynlleth. 4 - 6 Sul 2018

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth wedi adeiladu ar ei henw da ac wedi datblygu’n un o uchafbwyntiau calendr digwyddiadau Cymru, lle mae amrywiaeth o gomedïwyr talentog yn perfformio ar draws pob un o’r lleoliadau unigryw.

Mwy

FOCUS Wales, Wrecsam, 10 – 12 Mai 2018

Mae FOCUS Wales yn fudiad di-elw sy’n cynnal digwyddiad blynyddol i’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru sy’n arddangos rhychwant eang o dalentau cerddorol yn ystod ei raglen 2 diwrnod.

Mwy

Prom a Mwy. Bae Colwyn. Dydd Sadwrn 12 Mai 2018

Mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad blynyddol i’r teulu a gynhelir ar hyd promenâd ysblennydd Bae Colwyn. Gyda llu o weithgareddau rhad ac am ddim i ddiddori’r teulu, mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad na ddylech ei golli. 

Mwy

Diwrnod Di-gar Caerdydd. Dydd Sul 13 Mai 2018

Bydd Caerdydd yn dathlu ei diwrnod di-gar mwyaf erioed pan fydd canol y ddinas ar gau’n gyfan gwbl i draffig ddydd Sul 13 Mai.

Mwy

Monster Jam. Stadiwm Principality, Caerdydd. Dydd Sadwrn 19 Mai 2018

Mae Monster Jam yn dychwelyd ar gyfer noson lawn dop o adloniant, sy’n cynnwys rasys tryciau enfawr a chystadlaethau dull rhydd sy’n herio disgyrchiant, gyda gyrwyr o’r radd flaenaf wrth y llyw bydd digon o gyffro i gyflymu curiad calon y cefnogwyr.

Mwy

Rolling Stones: taith No Filter. Stadiwm Principality, Caerdydd. Dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Mae’r Rolling Stones yn ôl gyda’u taith ‘No Filter’. Set yn llawn o’r hen ffefrynnau fydd yn disgwyl dilynwyr y band, ond bob nos byddant yn chwarae ambell gân annisgwyl ac ambell syrpreis o’r  casgliad anhygoel o ganeuon sydd ganddynt.

Mwy

Taith Ed Sheeran yn y DU. Stadiwm Principality, Caerdydd. 21 – 24 Mehefin 2018

Bydd yr artist hynod lwyddiannus Ed Sheeran yn dod â’i daith o amgylch y DU i Stadiwm Principality yng Nghaerdydd am bedair noson o’r bron, oherwydd y galw syfrdanol am docynnau.

Mwy

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog. Bae Colwyn. Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018

Eleni, cynhelir y digwyddiad cenedlaethol hwn yn nhref lan môr hanesyddol Llandudno, yn y gogledd, ddydd Sadwrn 30 Mehefin 2018.

Mwy

Paloma Faith. Stadiwm Zip World, Bae Colwyn. Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018

Bydd Orchard Entertainment yn dod ag un o enillwyr gwobrau’r BRITs, Paloma Faith, a’i sioe fyw syfrdanol i Stadiwm Zip World, Bae Colwyn, ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf yn rhan o’i thaith haf o amgylch y DU.

Mwy

Grand Prix Speedway Prydain Adrian Flux yn Stadiwm Principality Caerdydd, Sadwrn 21 Gorffennaf 2018

Dewch i weld 23 o ragrasys cyffrous lle bydd gyrwyr beiciau modur yn mynd benben â’i gilydd unwaith yn rhagor, mewn awyrgylch heb ei ail yn Stadiwm Principality. Bydd 16 o yrwyr yn y gystadleuaeth ond dim ond un all fod yn fuddugol!

Mwy