Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Due to traffic congestion the 15:55 G Service to Churchill Park won't run sorry for any inconvenience caused.
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** Heavy congestion on the SDR near Newport Retail Park causing slight delays to the 42/43/74A/74C/X74
@TravelineCymru RT Some delays across #Caerphilly services. Check back for specific updates throughout rush hour or tack your bus https://t.co/g3I2JyWOUc
@TravelineCymru RT The 15:19 B to Senghenydd is delayed up to 7 minutes due to traffic congestion sorry for any inconvenience caused.
@TravelineCymru RT #BridgendDepot Update: The incident has now cleared and all services are back to normal. Thanks to customers for their patience. ^RMN

Gŵyl Gomedi Machynlleth, 28 – 30 Ebrill 2017

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth wedi adeiladu ar ei henw da ac wedi datblygu’n un o uchafbwyntiau calendr digwyddiadau Cymru, lle mae amrywiaeth o gomedïwyr talentog yn perfformio ar draws pob un o’r lleoliadau unigryw.

Mwy

Strafagansa Fictoraidd Llandudno, 29 Ebrill – 1 Mai 2017

Bydd Strafagansa Fictoraidd Llandudno yn dychwelyd dros Ŵyl y Banc Calan Mai am flwyddyn arall, gan ddathlu popeth sy’n hen ac sy’n dod o Oes Fictoria.

Mwy

Gŵyl Fwyd Caerffili, 6 Mai 2017

Mwynhewch ddechrau’r gwanwyn trwy flasu bwydydd a diodydd lleol blasus yng Ngŵyl Fwyd Caerffili.

Mwy

FOCUS Wales, Wrecsam, 11 – 13 Mai 2016

Mae FOCUS Wales yn fudiad di-elw sy’n cynnal digwyddiad blynyddol i’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru sy’n arddangos rhychwant eang o dalentau cerddorol yn ystod ei raglen 4 diwrnod.

Mwy

Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, 20 - 21 Mai 2017

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn gyfle i ddathlu bywyd gwledig a bywyd tyddynwyr, ac mae’n ddigwyddiad poblogaidd penwythnos o hyd yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Mwy

Gŵyl Fwyd Sir Fynwy, 20 – 21 Mai 2017

Mae Gŵyl Fwyd Sir Fynwy yn ddiwrnod gwych allan i’r teulu cyfan, gyda gweithgareddau amrywiol i gymryd rhan ynddynt. 

Mwy

Treiathlon Llanc y Llechi Eryri, 20 – 21 Mai 2017

Mae Treiathlon Llanc y Llechi yn cynnig golygfeydd ysblennydd i’r sawl sy’n cymryd rhan yn y ras – ras sy’n cynnwys nofio yng nghysgod y mynyddoedd, beicio drwy galon Parc Cenedlaethol Eryri, a rhedeg drwy chwarel lechi.

Mwy

Hanner Marathon Eryri, 21 Mai 2017

Mae Hanner Marathon Eryri yn gyfle gwych i athletwyr brofi eu hunain gan fwynhau holl ysblander Parc Cenedlaethol Eryri ar yr un pryd – o fynyddoedd creigiog i rewlynnoedd a choedwigoedd dwfn.

Mwy

Gŵyl Seiclo Aberystwyth, 21 – 30 Mai 2017

Mae Gŵyl Seiclo Aber yn ddathliad o seiclo yn y canolbarth, ac mae’n cynnwys rasys drwy ganol y dref, beicio mynydd i lawr rhiw a ras fawr y gall pawb gymryd rhan ynddi.

Mwy

Gŵyl y Gelli, 25 Mai – 4 Mehefin 2017

Mae Gŵyl y Gelli, a gynhelir ym Mharc Cenedlaethol godidog Bannau Brycheiniog, yn dod ag amryw ysgrifenwyr ynghyd, gan gynnwys beirdd, awduron geiriau, comedïwyr, gwneuthurwyr ffilmiau ac eraill, i ddathlu eu gwaith a dathlu gallu syniadau gwych i drawsnewid ein ffordd o feddwl.

Mwy

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, 29 Mai – 3 Mehefin 2017

Mae Eisteddfod yr Urdd yn un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop i ieuenctid, ac mae’n croesawu oddeutu 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mwy