Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚌Replacement bus services will run #Wrexham General - #Chester from Friday 24 March. Check before travel:… https://t.co/9xeGLFI3bQ
@TravelineCymru RT CLEARED: Trains are now running normally through Wrexham General
@TravelineCymru RT NEW: Delays through Wrexham General expected until 20:00 #WrexhamGeneral https://t.co/08HfB22pCv
@TravelineCymru RT Gwyliau Banc Pasg a Mai - Dyddiau ac Amserau Gweithredu Am fwy o fanylion ewch i - https://t.co/S2PbbCqsYc
@TravelineCymru RT Easter and May Bank Holiday - Operating Days & Times for more details go to - https://t.co/RAvW2ED4h3

Gŵyl Llên Plant Caerdydd, 25 Mawrth – 2 Ebrill 2017

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn dychwelyd am y bumed flwyddyn, ac ar ôl dathlu gwaith Roald Dahl y llynedd â Dinas yr Annisgwyl, mae Caerdydd yn edrych ymlaen at gael rhagor o hwyl ym myd llyfrau.

Mwy

Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, Caerdydd, 7 – 9 Ebrill 2017

Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yw’r ffordd ddelfrydol o groesawu tymor y gwanwyn, ac mae’n dychwelyd i leoliad ysblennydd Parc Bute yng Nghaerdydd am flwyddyn arall.

Mwy

Dydd y Farn V, Stadiwm Principality, Caerdydd, 15 Ebrill 2017

Dyma brofiad arbennig i bob cefnogwr rygbi, lle bydd pedwar rhanbarth Cymru yn mynd benben â’i gilydd ar Ddydd y Farn V yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Mwy

Gŵyl Gerdded Cas-gwent, 19 – 23 Ebrill 2017

Mae Gŵyl Gerdded Cas-gwent yn cynnig ystod o deithiau cerdded yng nghanol y dirwedd drawiadol sydd i’w chael yn rhan isaf Dyffryn Gwy.

Mwy

Gŵyl Gomedi Machynlleth, 28 – 30 Ebrill 2017

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth wedi adeiladu ar ei henw da ac wedi datblygu’n un o uchafbwyntiau calendr digwyddiadau Cymru, lle mae amrywiaeth o gomedïwyr talentog yn perfformio ar draws pob un o’r lleoliadau unigryw.

Mwy

Strafagansa Fictoraidd Llandudno, 29 Ebrill – 1 Mai 2017

Bydd Strafagansa Fictoraidd Llandudno yn dychwelyd dros Ŵyl y Banc Calan Mai am flwyddyn arall, gan ddathlu popeth sy’n hen ac sy’n dod o Oes Fictoria.

Mwy

Gŵyl Fwyd Caerffili, 6 Mai 2017

Mwynhewch ddechrau’r gwanwyn trwy flasu bwydydd a diodydd lleol blasus yng Ngŵyl Fwyd Caerffili.

Mwy

FOCUS Wales, Wrecsam, 11 – 13 Mai 2016

Mae FOCUS Wales yn fudiad di-elw sy’n cynnal digwyddiad blynyddol i’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru sy’n arddangos rhychwant eang o dalentau cerddorol yn ystod ei raglen 4 diwrnod.

Mwy

Gŵyl Fwyd Sir Fynwy, 20 – 21 Mai 2017

Mae Gŵyl Fwyd Sir Fynwy yn ddiwrnod gwych allan i’r teulu cyfan, gyda gweithgareddau amrywiol i gymryd rhan ynddynt. 

Mwy

Treiathlon Llanc y Llechi Eryri, 20 – 21 Mai 2017

Mae Treiathlon Llanc y Llechi yn cynnig golygfeydd ysblennydd i’r sawl sy’n cymryd rhan yn y ras – ras sy’n cynnwys nofio yng nghysgod y mynyddoedd, beicio drwy galon Parc Cenedlaethol Eryri, a rhedeg drwy chwarel lechi.

Mwy

Hanner Marathon Eryri, 21 Mai 2017

Mae Hanner Marathon Eryri yn gyfle gwych i athletwyr brofi eu hunain gan fwynhau holl ysblander Parc Cenedlaethol Eryri ar yr un pryd – o fynyddoedd creigiog i rewlynnoedd a choedwigoedd dwfn.

Mwy

Gŵyl Seiclo Aberystwyth, 21 – 30 Mai 2017

Mae Gŵyl Seiclo Aber yn ddathliad o seiclo yn y canolbarth, ac mae’n cynnwys rasys drwy ganol y dref, beicio mynydd i lawr rhiw a ras fawr y gall pawb gymryd rhan ynddi.

Mwy

Gŵyl y Gelli, 25 Mai – 4 Mehefin 2017

Mae Gŵyl y Gelli, a gynhelir ym Mharc Cenedlaethol godidog Bannau Brycheiniog, yn dod ag amryw ysgrifenwyr ynghyd, gan gynnwys beirdd, awduron geiriau, comedïwyr, gwneuthurwyr ffilmiau ac eraill, i ddathlu eu gwaith a dathlu gallu syniadau gwych i drawsnewid ein ffordd o feddwl.

Mwy

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, 29 Mai – 3 Mehefin 2017

Mae Eisteddfod yr Urdd yn un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop i ieuenctid, ac mae’n croesawu oddeutu 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mwy