Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Latest Tweets

@TravelineCymru As part of our Be Safe Be Seen partnership campaign with @NationRadio, discover our top tips for helping your child… https://t.co/Vm7aUsiLEX
@TravelineCymru Yn rhan o’n hymgyrch ‘Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel’ mewn partneriaeth â @NationRadio, cofiwch ddarllen ein… https://t.co/SLPo5HRUh8
@TravelineCymru RT ⚠️#A55 Penmaenbach headland travelling eastbound. Lane two is currently closed due to debris in the road. Traff… https://t.co/4APRbP93Z1
@TravelineCymru RT ⚠️#A55 Pentir Penmaenbach yn teithio tua'r dwyrain. Mae lôn dau ar gau ar hyn o bryd oherwydd malurion yn y fford… https://t.co/oWCYHMXmLr
https://amgueddfa.cymru/caerdydd/digwyddiadau/10677/Dippy-ar-Daith-Antur-Hanes-Natur-/?_ga=2.100988233.977766854.1570447386-150367775.1539350426

Dippy ar Daith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – O ddydd Sadwrn 19 Hydref tan ddydd Sul 26 Ionawr 2020

Lleoliad nesaf taith 2 flynedd Dippy’r Deinosor yw’r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Mwy

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd - o ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019 tan ddydd Sul 5 Ionawr 2020

Gall ymwelwyr fwynhau’r profiad Nadoligaidd gorau posibl yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd 2019, sef yr ŵyl fwyaf erioed.

Mwy

Ffair Nadolig Llandudno

Ffair Nadolig Llandudno – O ddydd Iau 14 Tachwedd tan ddydd Sul 17 Tachwedd 2019

Mae Ffair Nadolig Llandudno, a gynhelir ar Stryd Augusta a Sgwâr y Drindod, yn gartref i amrywiaeth ardderchog o dros 150 o stondinau.

Mwy

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe o 15 Tachwedd 2019 tan 5 Ionawr 2020

Bydd Lawnt yr Amgueddfa yn cael ei gweddnewid eleni’n lle hudolus ar gyfer y gaeaf.

Mwy

Marathon Eithafol a Marathon Llwybrau’r Bannau

Marathon Eithafol a Marathon Llwybrau’r Bannau – Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019

Bydd cystadleuwyr o bob gallu’n teithio i Fannau Brycheiniog i gymryd rhan yn y marathonau heriol hyn.

Mwy

Golau Gaeaf: Pennod 1, Llandudno

Golau Gaeaf: Pennod 1, Llandudno – Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019

Dyma orymdaith newydd sbon ar gyfer y gaeaf, pan fydd chwedlau anghofiedig y Gogarth yn cyrraedd strydoedd Llandudno ym mis Tachwedd.

Mwy

Hanner Marathon Conwy

Hanner Marathon Conwy – Dydd Sul 17 Tachwedd 2019

Mae’r marathon clasurol hwn yn denu rhedwyr profiadol yn ogystal â rhai sy’n newydd i’r gamp.

Mwy

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, Llanelwedd – O ddydd Llun 25 Tachwedd tan ddydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Bydd un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd tymor y Nadolig yn dychwelyd i bentref Llanelwedd ddiwedd mis Tachwedd.

Mwy

Penwythnos y Gaeaf Gŵyl y Gelli – O ddydd Iau 28 Tachwedd tan ddydd Sul 1 Rhagfyr 2019

Mae Penwythnos y Gaeaf Gŵyl y Gelli, a sefydlwyd bron 20 mlynedd yn ôl, yn cynnig pedwar diwrnod o hwyl yr ŵyl yn nhref brydferth y Gelli Gandryll.

Mwy

Cymru yn erbyn y Barbariaid yn Stadiwm Principality

Cymru yn erbyn y Barbariaid yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Dydd Sadwrn 30 Tachwedd 2019

Bydd timau rygbi cenedlaethol dynion a menywod Cymru yn wynebu’r Barbariaid enwog yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Mwy