Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #NorthWembley - Virgin Trains customers can use Chiltern Railways and East Midlands Trains via any reasonable route.
@TravelineCymru RT CLEARED: Trains are now running normally between Stockport and Buxton / Sheffield via Hazel Grove following disrupt… https://t.co/injc4Zv51L
@TravelineCymru RT The 12:00 82 Service from Mozart Drive to Port Talbot is not operating due to vehicle breakdown. Apologies for any… https://t.co/9ddyCdGhbX
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to an engineering concern 10:10 12 Service from Blackwood-New Tredegar will not oper… https://t.co/1kBPnemeTo
Coral Welsh Grand National

Grand National Coral Cymru, Cas-gwent. Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017

Llun: Gwefan Cae Rasio Cas-gwent

Grand National Coral Cymru yw un o rasys ceffylau mwya’r flwyddyn, ac mae hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o adloniant sy’n ei wneud yn ddiwrnod allan arbennig i’r teulu dros gyfnod y Nadolig.

Yn ogystal â’r rasys, bydd côr meibion o Sir Fynwy yn perfformio yn y Cylch Paredio a bydd y sêr opera Shan Cothi a Rebecca Evans yn canu’r anthem wrth i’r rhedwyr baratoi ar gyfer y ras fawr.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cae Rasio Cas-gwent yma.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad