Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇹🇴 Dydd Sadwrn 17 Tachwedd / Dechrau am 14:45 🚂 Bydd y trenau yn ardal Caerdydd yn brysur drwy’r dydd.… https://t.co/GuxibkoJzV
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: The 19:15 52 service won't operate, this will also affect the 19:44 52 service… https://t.co/IMAMD7JdNw
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to drivers hours regulations the 19:15 52 service #Blackwood to #Abertillery is curr… https://t.co/6KLXCxnRxI
@TravelineCymru RT SERVICE UPDATE*** The 18.00 service 68 Cefn Glas circular will not be running this evening due to unforeseen circum… https://t.co/QHwT7fJQvZ
@TravelineCymru RT The roads are exceptionally busy and many services are consequently delayed. We are trying our best to keep you mov… https://t.co/hNXcDx83ca
Coral Welsh Grand National

Grand National Coral Cymru, Cas-gwent. Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017

Llun: Gwefan Cae Rasio Cas-gwent

Grand National Coral Cymru yw un o rasys ceffylau mwya’r flwyddyn, ac mae hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o adloniant sy’n ei wneud yn ddiwrnod allan arbennig i’r teulu dros gyfnod y Nadolig.

Yn ogystal â’r rasys, bydd côr meibion o Sir Fynwy yn perfformio yn y Cylch Paredio a bydd y sêr opera Shan Cothi a Rebecca Evans yn canu’r anthem wrth i’r rhedwyr baratoi ar gyfer y ras fawr.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cae Rasio Cas-gwent yma.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad