Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to the aforementioned incident on the A4048, the road has now been CLOSED for recove… https://t.co/0u1Uy3gKkW
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to technical problems, we regret that we are currently experiening delays to Services 83 (Abergavenn… https://t.co/GQP0X9Nmx4
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: We have received reports of an overturned vehicle on the A4048, Newport Rd towards Trede… https://t.co/JuvgH6ZCnq
@TravelineCymru RT ⚠️ Defnyddiwch u brêc! Cadwch yn ddiogel ar y platfform ⚠️ Apply the brakes! Stay safe on the platform #RSW19 # https://t.co/XXFAv3RdIj
@TravelineCymru RT 25-Jun (AM): The s46 is stuck in traffic at culverhouse cross. The service is running 25 mins late to its first pick up in barry
Wikipedia via Railfuture Cymru

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Rail Future yng Nghaerdydd – Dydd Sadwrn 18 Mai 2019

Sefydliad annibynnol yw Rail Future (y Gymdeithas Datblygu Rheilffyrdd gynt) ac mae ganddo dros 20,000 o aelodau cyswllt ac aelodau unigol. Mae’r aelodau hynny’n ymgyrchu dros gael gwasanaethau rheilffyrdd gwell i deithwyr ledled y DU. Grŵp gwirfoddol ydyw sy’n gweithredu’n ddemocrataidd dan drefn lle mae gan un aelod un bleidlais, ac ni chaiff ei ariannu gan undebau llafur, cwmnïau trenau na phleidiau gwleidyddol. Bob blwyddyn caiff etholiadau eu cynnal i ddewis y Bwrdd a fydd yn llywodraethu Rail Future.

Eleni bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Rail Future yn cael ei gynnal ar 18 Mai yng Nghaerdydd. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Ngerddi Sophia am 10am, a gall aelodau’r cyhoedd nad ydynt yn aelodau o’r grŵp gael mynediad am ddim iddo. Nod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yw rhannu gwybodaeth a syniadau newydd ar gyfer yr ymgyrch barhaus i gael rheilffyrdd gwell, o ran maint ac ansawdd, mewn rhannau eraill o Brydain Fawr.

Ewch i wefan Rail Future Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad