Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Service 30 will divert tonight from 20:00 to last bus, in BOTH DIRECTIONS from Cleppa Park to Newport bus station v… https://t.co/UHDsEQPOJj
@TravelineCymru RT Some of our services in the Torfaen area will be changing on 25th November. Please see here for further details… https://t.co/7XzRnx7gZh
@TravelineCymru RT Service 14 - There will be an emergency road closure in place from 7pm this evening until 12 noon tomorrow on High… https://t.co/QsQ0WAAR1e
@TravelineCymru RT The roundabout at bottom of Rumney Hill/Newport Rd will be closed for resurfacing 22:00 to 05:00 each night Monday-… https://t.co/XGX2YUwn6e
@TravelineCymru RT X15 - From 20:00 till 06:00 we are unable to serve Forge Lane, Tredegar Park and Cardiff Road Newport, due to a roa… https://t.co/Mrw93qoAuf
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 3 – 11 Awst 2018. *Newidiadau sylweddol i wasanaethau.* Mae’r wybodaeth ar ein tudalen ynghylch problemau teithio.

Llun: Tudalen Facebook yr Eisteddfod Genedlaethol

Gŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant Cymraeg yw’r Eisteddfod Genedlaethol, ac mae’n cynnwys rhaglen enfawr o weithgareddau a gynhelir drwy gydol yr wythnos.

Eleni, bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yng nghanol Bae Caerdydd. Mae’r Maes yn rhannu’n naturiol yn nifer o wahanol ardaloedd sy’n cynnwys yr ardal o amgylch y Pafiliwn, y Pentref Bwyd, y Pentref Drama a’r Pentref Llenyddiaeth. Bydd stondinau ym mhob rhan o’r Maes, a bydd digon o bethau i’w gweld a’u gwneud drwy gydol yr wythnos. Cliciwch yma i weld map llawn o’r Maes.

Mae’r ŵyl yn croesawu hyd at 160,000 o ymwelwyr ac yn cynnig rhywbeth i bawb ei fwynhau, o sesiynau a pherfformiadau llenyddol i gystadlaethau a seremonïau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

Cau ffyrdd

Ceir gwybodaeth isod am y ffyrdd a fydd ar gau yn ystod y digwyddiad. Bydd hynny’n angenrheidiol oherwydd nifer y bobl a ddisgwylir yn y digwyddiad.

Dyma’r ffyrdd a fydd ar gau bob awr o’r dydd a’r nos rhwng y dyddiadau uchod:

  • Rhodfa’r Harbwr a Chei Britannia ar eu hyd
  • Plas Bute o’r gyffordd â Chei Britannia i’r gyffordd â James Street
  • Stryd Pen y Lanfa ar ei hyd o’r gyffordd â Falcon Drive
  • Rhodfa Lloyd George o’r gyffordd â Heol Hemingway (i’r ddau gyfeiriad), felly bydd y Flourish ar gau’n gyfan gwbl o amgylch Crefft yn y Bae.

 

Bath Bus Company

Byddant yn gweithredu’r gwasanaeth teithiau bws to agored o’r arosfan yn y Bae ac o ben Stryd Bute.

Bws Caerdydd

Bydd y dargyfeiriadau canlynol yn berthnasol i lwybrau 6 (baycar a gwasanaethau ychwanegol yr haf), 8, 13 a 91 o 06:00 ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf tan 06:00 ddydd Iau 16 Awst.

Baycar: Bydd yn dechrau ac yn gorffen yn Neuadd y Ddinas ac ni fydd yn gwasanaethu Canolfan y Mileniwm, Rhodfa’r Harbwr na Phorth Teigr.

Gwasanaeth 8: Bydd yn dechrau ac yn gorffen yng Nghei’r Fôr-forwyn ac ni fydd yn gwasanaethu Neuadd y Ddinas, Stryd Pen y Lanfa na Chanolfan y Mileniwm. Ar gyfer teithiau i Fae Caerdydd bydd yn dilyn y llwybr arferol i James Street, yna’n parhau YN SYTH YMLAEN ac yn troi i’r DDE i mewn i New George Street ac yn stopio wrth yr arhosfan ar gyfer bysiau sy’n mynd i gyfeiriad canol y ddinas.

13 i’r Pentref Chwaraeon: Bydd yn dilyn y llwybr arferol i Stryd Bute, yna’n troi i’r CHWITH i mewn i Rodfa Lloyd George; i’r DDE i mewn i Heol Hemingway (Neuadd y Ddinas); yna Queensgate; yna Twnnel Butetown i’r A4232 / Cyfnewidfa Cogan, ac yn dilyn y llwybr arferol wedyn i’r Pentref Chwaraeon.

13 i Ganol y Ddinas a’r Ddrôp: Bydd yn dilyn y llwybr arferol i’r A4232, yna’n parhau YN SYTH YMLAEN i Dwnnel Butetown; yna Queensgate; yna Heol Hemingway (Neuadd y Ddinas); yna’n troi i’r CHWITH i mewn i Rodfa Lloyd George; yna’n troi i’r DDE i mewn i Stryd Bute ac yn ailymuno â’r llwybr arferol.

91 i Benarth: Bydd yn dilyn y llwybr arferol i Rodfa Lloyd George, yna’n troi i’r CHWITH i mewn i Heol Hemingway (Neuadd y Ddinas); yna Queensgate; yna Twnnel Butetown i’r A4232 / Cyfnewidfa Cogan, ac yn dilyn y llwybr arferol wedyn i Benarth.

91 i Ganol y Ddinas: Bydd yn dilyn y llwybr arferol i’r A4232, yna’n parhau YN SYTH YMLAEN i Dwnnel Butetown; yna Queensgate; yna Heol Hemingway (Neuadd y Ddinas); yna’n troi i’r DDE i mewn i Rodfa Lloyd George ac yn ailymuno â’r llwybr arferol.

Bydd yr uchod yn golygu na fydd unrhyw fysiau’n gwasanaethu’r arosfannau bysiau ar Stryd Pen y Lanfa, y Flourish (Canolfan y Mileniwm), Rhodfa’r Harbwr na Phorth Teigr.

 

Edwards Coaches

400: Tydi’r bws on yn gwasanaethau Bae Caerdydd ar y Sul, ac am gyfnod y digwyddiad bydd yn diweddau yn Greyfriars Road. 

 

First Group

X10: Ni fydd y bws yn gwasanaethu Bae Caerdydd a byddant yn defnyddio Ffordd Lecwydd i mewn i’r Ddinas.


NAT Group

T9: Yn gweithredu yn ôl yr arfer
89: Ailgyfeirir ar hyd Dumballs Road
303/304: Ailgyfeirir ar hyd Dumballs RoadStagecoach Bus

Bydd bysiau 25 a 132 yn gweithredu i/o Hoel Hemingway, Swyddfeydd y Cyngor Caerdydd ym Mae Caerdydd.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad