Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru As lockdown measures continue to ease, it’s important to keep up to date with all the latest measures introduced by… https://t.co/sOOmtJYvEX
@TravelineCymru Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae’n bwysig gwybod beth yw’r mesurau diweddaraf y mae gweithredwyr wedi… https://t.co/yXJnhJhdnK
@TravelineCymru RT #TravelSafer - Carefully plan your journey. Think about the times, routes and ways you travel to help reduce the pr… https://t.co/DDkMs7p7JD
@TravelineCymru RT The B4275 Penrhiwceiber Road in Mountain Ash is closed. This will affect our Services 60,60A & 95A. See here for th… https://t.co/7Ok4pVZ3eD
@TravelineCymru RT ⚠️ The 0545hrs ‘X8’ from Thornhill to Cardiff is not running, due to a car hitting the bus on its way to start the… https://t.co/GxXREWjn2A
http://www.elvies.co.uk/

Gŵyl Elvis, Porthcawl – O ddydd Gwener 27 Medi tan ddydd Sul 29 Medi 2019

Yn galw ar holl edmygwyr Elvis! O 27 Medi tan 29 Medi, bydd tref lan môr Porthcawl yn gartref unwaith eto i Ŵyl Elvis sy’n ŵyl eiconig. Dyma’r ŵyl fwyaf o’i math, ac mae disgwyl y bydd miloedd o edmygwyr o bob cwr o’r byd yn ei mynychu er mwyn bod yn rhan o’r dathliad unigryw hwn o’r dyn ei hun.

Mae 20 o wahanol leoliadau yn rhan o’r ŵyl, sy’n golygu mai hon yw’r Ŵyl Elvis fwyaf yn Ewrop. Mae’n cynnwys dros 100 o sioeau gan ddynwaredwyr Elvis (a drefnir gan noddwr y digwyddiad, Hi Tide), Sioe Gospel Elvis, Elvis i gyfeiliant cerddorfa, a llawer o gystadlaethau gwych eraill.

Bydd prif ddigwyddiadau’r penwythnos yn cael eu cynnal ym mhafiliwn ysblennydd y Grand, sy’n enwog am fod yn un o’r neuaddau dawns o’r 1930au sydd wedi cadw eu nodweddion gwreiddiol orau. Brynhawn dydd Gwener cynhelir rownd gyntaf y gystadleuaeth sy’n chwilio am Elvis gorau’r ŵyl, ac yn dilyn hynny ceir perfformiad arbennig gyda’r hwyr i ddathlu pen-blwydd yr ŵyl yn 15 oed. Cynhelir ail rownd y gystadleuaeth brynhawn dydd Sadwrn, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. I gloi gweithgareddau’r dydd cynhelir seremoni’r ‘Elvies’ ar y nos Sadwrn, sef y seremoni wobrwyo uchaf ei bri yn y byd ar gyfer Dynwaredwyr Elvis.

 

Gallwch gael gwybod mwy am y digwyddiad a phrynu eich tocynnau ar wefan Gŵyl Elvis.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae gwasanaethau 63, 172 ac X2 yn aros o fewn pellter byr i Bafiliwn y Grand.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

< Pob digwyddiad