Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Porth Svc update: Due to indiscriminate parking we are unable to serve #Bryngolau on our 150 service.
@TravelineCymru RT ⚠️ A person has been hit by a train between #ExeterStDavids and #NewtonAbbot. Lines between the two stations are cu… https://t.co/kpB92pVMXE
@TravelineCymru RT #Porth Svc update: The 122 from #Cardiff at 09:55 for #Tonypandy is currently on stop with technical issues.
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to some technical issues, we may experience some disruption to our Cwmbran Town Services. Apologies… https://t.co/uBInGGvGql
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to an obstruction and building works on The Avenue & Oaklands Road, Kemys Fawr Pontypool, our Servc… https://t.co/1GbQl1iVKV
Image Source: https://www.principalitystadium.wales/event/wales-v-australia/ from WRU

Gemau rhyngwladol yr hydref 2018: Cymru yn erbyn Awstralia, Stadiwm Principality – dydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018

Y gic gyntaf: 17:20

Yn ail gêm y gyfres, bydd Cymru yn wynebu Awstralia yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 10 Tachwedd. Mae’r gystadleuaeth rhwng y ddwy wlad bob amser yn ffyrnig a bydd y ddau dîm yn gobeithio ennill Tlws James Bevan, a grëwyd yn 2007 i gofnodi 100 mlynedd o rygbi rhwng Cymru ac Awstralia.

Yn ystod y 100 mlynedd o hanes (a’r 11 mlynedd ers hynny) mae Awstralia wedi ennill bron i dri chwarter y gemau prawf yn erbyn Cymru. Dioddefodd y tîm cartref ei golled ddiweddaraf y llynedd, yn ystod cyfres yr hydref 2017.

Gyda thîm Cymru yn benderfynol o roi diwedd ar y rhediad hwn o golli 13 gêm o’r bron yn erbyn Awstralia, mae’n siŵr y bydd cefnogwyr rygbi Cymru ac Awstralia ar flaenau eu seddau yn ystod y gêm hon.

Gallwch brynu tocynnau i’r gêm a chael rhagor o wybodaeth yma.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae disgwyl y bydd problemau teithio difrifol ar ddiwrnodau pob un o gemau’r gyfres. Yn ogystal, disgwylir i wasanaethau fod yn brysur iawn a cheir rhai gwasanaethau cyfyngedig.

I gael rhagor o fanylion, cymerwch gip ar ein tudalen am broblemau teithio yn ystod gemau rhyngwladol yr hydref.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

 

Ffynhonnell y wybodaeth: https://www.autumn-internationals.co.uk/2018/wales-v-australia.html

< Pob digwyddiad