Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru As lockdown measures continue to ease, it’s important to keep up to date with all the latest measures introduced by… https://t.co/sOOmtJYvEX
@TravelineCymru Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae’n bwysig gwybod beth yw’r mesurau diweddaraf y mae gweithredwyr wedi… https://t.co/yXJnhJhdnK
@TravelineCymru RT #TravelSafer - Carefully plan your journey. Think about the times, routes and ways you travel to help reduce the pr… https://t.co/DDkMs7p7JD
@TravelineCymru RT The B4275 Penrhiwceiber Road in Mountain Ash is closed. This will affect our Services 60,60A & 95A. See here for th… https://t.co/7Ok4pVZ3eD
@TravelineCymru RT ⚠️ The 0545hrs ‘X8’ from Thornhill to Cardiff is not running, due to a car hitting the bus on its way to start the… https://t.co/GxXREWjn2A
https://devolution20.wales/gwlad

GWLAD Gŵyl Cymru’r Dyfodol, Bae Caerdydd – O ddydd Mercher 25 Medi tan ddydd Sul 29 Medi 2019

O 25 Medi tan 29 Medi, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal GWLAD Gŵyl Cymru’r Dyfodol yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Bydd y rhaglen 5 diwrnod yn llawn o weithgareddau i bawb eu mwynhau, a fydd yn cynnwys perfformiadau cerddoriaeth a chomedi arbennig, sgyrsiau, darlithoedd a thrafodaethau panel. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar ystod o bynciau megis newyddiaduraeth, chwaraeon, gwleidyddiaeth a diwylliant, a byddant hefyd yn bwrw golwg yn ôl ar 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru.

 

Mae uchafbwyntiau rhaglen yr ŵyl yn cynnwys:

  • Rhaglen Question Time y BBC, Iau 26 Medi: Bydd rhaglen Question Time yn cael ei ffilmio yn y Senedd am y tro cyntaf pan fydd gwesteion o fyd y cyfryngau, gwleidyddiaeth a thu hwnt yn cymryd rhan mewn trafodaethau am bynciau’r dydd ac yn ateb cwestiynau gan aelodau’r cyhoedd.
  • Gŵyl Gomedi Machynlleth @ GWLAD, Gwener 27 Medi: Bydd Little Wander, y tîm sy’n gyfrifol am Ŵyl Gomedi Machynlleth, yn dod â rhai o gomedïwyr amlycaf Cymru ynghyd ar gyfer noson o hwyl a chwerthin.
  • Noson yng nghwmni Charlotte Church, Sadwrn 28 Medi: Bydd Charlotte Church, y gantores, y gyfansoddwraig, yr actores a’r ymgyrchydd gwleidyddol o Gymru, yn cynnal noson o sgwrsio difyr a cherddoriaeth.
  • Llais i bob Menyw yn y Senedd, Sadwrn 28 Medi: Bydd cyn-Aelodau Cynulliad a darpar Aelodau Cynulliad yn trafod cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y Cynulliad ac yn ystyried beth y gellir ei wneud er mwyn creu Senedd fwy amrywiol a chynrychioliadol yn y dyfodol. Caiff y digwyddiad hwn ei drefnu mewn partneriaeth â Chwarae Teg.
  • Datganoli a’r Dyfodol: Beth yw barn Cymru?, Sul 29 Medi: Bydd yr Athro Roger Awan-Scully a’r Athro Laura McAllister o Brifysgol Caerdydd yn trafod datganoli, etholiadau a phleidiau gwleidyddol yng Nghymru.

 

Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiadau hyn a rhaglen lawn yr ŵyl i’w gweld ar wefan GWLAD Gŵyl Cymru’r Dyfodol.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae’n hawdd cyrraedd y Senedd ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae Gorsaf Bae Caerdydd o fewn 5 munud o waith cerdded i’r lleoliad. Ceir gwasanaethau rheolaidd o’r orsaf hon i Orsaf Heol y Frenhines Caerdydd, sy’n cysylltu â llwybrau i’r Cymoedd a Gorsaf Caerdydd Canolog. Mae nifer o wasanaethau bws hefyd yn aros o fewn pellter byr i fynedfa’r Senedd, gan gynnwys gwasanaethau 6, 8 ac 13 Bws Caerdydd a gwasanaeth 132 Stagecoach yn Ne Cymru.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad