Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru We can’t believe it’s been over a month since we won the ‘Services to the Transport Industry Award’ at @TheWTAwardshttps://t.co/2OJE9fEgb8
@TravelineCymru Mae’n anodd credu bod dros fis wedi mynd heibio ers i ni ennill y Wobr Gwasanaethau i’r Diwydiant Trafnidiaeth yng… https://t.co/qEPO7UzF9E
@TravelineCymru RT #Porth Svc 150 from #Porth to #Gilfach_Goch at 07:25 has technical problems and is awaiting Engineering
@TravelineCymru RT #Porth Svc 150 from #Porth to #Gilfach_Goch at 07:25 was cancelled due to previous mentioned technical problems
@TravelineCymru RT #M4 : Now clear : Westbound : J30 Cardiff Gate to J32 Coryton #TrafficWalesAlert
Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe o 15 Tachwedd 2019 tan 5 Ionawr 2020

Yn dilyn llwyddiant dathliadau’r llynedd, bydd Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn dychwelyd i Abertawe am y 14eg flwyddyn, o 15 Tachwedd tan 5 Ionawr.

Bydd ymwelwyr â Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn gallu mwynhau’r Bar Alpaidd newydd ar gyfer 2019. Dyma’r lle perffaith i chi eistedd yn ôl, ymlacio a mwynhau gwydraid twym o win y gaeaf neu gwpanaid moethus o siocled poeth yng nghwmni eich ffrindiau a’ch teulu. At hynny, gallwch edmygu’r golygfeydd godidog o Abertawe o’ch sedd yn yr awyr ar yr Olwyn Arsylwi 33 metr o uchder, sef y ffordd orau o weld y ddinas yn ei holl ysblander dros yr ŵyl.

Os nad ydych yn rhy hoff o uchder, beth am ddangos eich doniau sglefrio iâ yn lle hynny? Bydd y llawr iâ wedi’i osod dan do unwaith eto, sy’n golygu y bydd modd i chi fynd arno beth bynnag fo’r tywydd. Pan fyddwch wedi llosgi tipyn o egni’n sglefrio iâ, ewch i stondinau’r cynhyrchwyr lleol i fwynhau bwyd a diod sydd gyda’r gorau yn y ddinas. Beth bynnag y byddwch yn awchu amdano – boed yn rhywbeth melys neu’n rhywbeth sawrus – chewch chi mo’ch siomi gan y dewis helaeth o ddanteithion a fydd ar gael.

 

I gael rhagor o wybodaeth a phrynu eich tocynnau sglefrio iâ, ewch i wefan swyddogol Gwledd y Gaeaf ar y Glannau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Gorsaf Reilffordd Abertawe yng nghanol y ddinas ac mae’n cysylltu â nifer o wasanaethau trên o bob cwr o Gymru. Mae’n cymryd 15 munud i gerdded o’r orsaf i Barc yr Amgueddfa, sydd ar dir Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae nifer o fysiau’n aros wrth siop Sainsbury’s hefyd, sydd 4 munud o waith cerdded o’r Amgueddfa.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

< Pob digwyddiad