Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Dydd Gwener fyddwn yn Meddygfa Preseli yn y llyfrgell i siarad gyda chi ynglyn a unrhyw anghenion trafnidiaeth rhwn… https://t.co/qh5XhoVwnA
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** Due to an accident on Chepstow road by Ringwood avenue our 6 / 8 / 9 and 73 services will be de… https://t.co/OsFyO7ygLH
@TravelineCymru RT SERVICE CANCELLATION NUMBER 2: Due to a breakdown, the 8:27 City Circle 2 from UHW will not be operating. Apologies… https://t.co/rvWP3D9IAa
@TravelineCymru RT #PORTH SVC 150 Porth leaving Gilfach at 06:56 is currently experiencing a technical issue and will not operate unti… https://t.co/lgPKqFjEkQ
Chepstow Walking Festival

Gŵyl Gerdded Cas-gwent, dydd Mercher 24 – dydd Sul 28 Ebrill 2019

Mae’r ŵyl boblogaidd hon yn cynnwys rhaglen o 35 o deithiau cerdded a nifer o sgyrsiau, sy’n dangos yr agweddau gorau ar yr hyn sydd gan ran isaf Dyffryn Gwy i’w gynnig. Dewch i fwynhau treftadaeth gyfoethog a phrydferth y dirwedd hon, gan wneud ffrindiau newydd ar yr un pryd a chyfarfod â phobl eraill sy’n dwlu ar gerdded!

Mae’r teithiau cerdded, a gaiff eu harwain gan dywyswyr profiadol lleol, yn amrywio o 2 filltir i 13 milltir o ran eu hyd, ac mae’n wir dweud bod rhywbeth yn yr arlwy i bawb! Mae’r ŵyl hefyd yn gyfle gwych i gael gwybodaeth leol gan y sawl sydd fwyaf cyfarwydd â hi.

Bydd Gavin Jones, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol y cynllun Partneriaeth Tirwedd Lefelau Byw, yn ymuno â dwy daith gerdded newydd sbon ar hyd y gwastadeddau. Bwriad y cynllun yw ailgysylltu pobl a chymunedau â’u tirwedd a chynnig dyfodol cynaliadwy i’r lle hwn sy’n llawn hanes a bywyd. I’r sawl sy’n hoff o J K Rowling, bydd Tim Ryan (un o’i chyn-athrawon) yn mynd â chi i rai o’r mannau yr arferai fynd iddynt yn blentyn. Caiff cerddwyr eu hannog i wisgo fel un o’u hoff gymeriadau Harry Potter, a bydd gwobr i’r wisg orau!

Dyna i chi flas yn unig ar rai o’r teithiau cerdded a gynhelir yn ystod yr ŵyl. Mae’r rhaglen lawn ar gael ar wefan y digwyddiad, lle gallwch brynu eich tocyn hefyd. Mae tocyn arbennig sy’n costio £15 yn caniatáu i chi ymuno â chynifer o’r teithiau cerdded ag y mynnwch. Fel arall, mae tocyn ar gyfer un daith gerdded yn £5.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae nifer o lwybrau bysiau yn gwasanaethu Cas-gwent, gan gynnwys gwasanaethau C3, X74 a 75. Mae gorsaf drenau Cas-gwent yn cynnig cysylltiadau uniongyrchol â Chasnewydd, Caerdydd, Caerloyw, Cheltenham, Birmingham a Nottingham. Unwaith yn unig y mae’n rhaid i chi newid os ydych yn teithio i Lundain neu Fryste neu oddi yno, a hynny yng Nghasnewydd neu Gyffordd Twnnel Hafren.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad