Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚌 Due to the Speedway Grand Prix at the Principality Stadium today there will be bus diversions within Cardiff 🚌 Pl… https://t.co/0mEwJckEGf
@TravelineCymru RT SERVICE UPDATES: Due to RTI in #Britannia, Service 12 #Blackwood - #NewTredegar will divert via ST Davids RD and Co… https://t.co/hjwqXO1WR2
@TravelineCymru RT Speedway returns to @principalitysta tomorrow. As a result of road closures, buses will divert in the city centre… https://t.co/N0byDQXoKA
@TravelineCymru RT Heading to the @SpeedwayGP this weekend at the @principalitysta ? Check out the information here regarding the bus… https://t.co/uWl5HpfxNB
@TravelineCymru RT Ar eich ffordd i’r @SpeedwayGP y penwythnos yma? Cymerwch olwg ar y wybodaeth yma ynglŷn ar drenau mwyaf prysur a… https://t.co/3z8qzEBKNh
Gŵyl Gerdded Llwybr Arfordir Cymru

Gŵyl Gerdded Llwybr Arfordir Cymru o ddydd Sadwrn 4 Mai i ddydd Sul 19 Mai

I ddathlu bod 7 mlynedd wedi pasio ers creu Llwybr Arfordir Cymru, mae tîm y Llwybr wedi ymuno â’r Cerddwyr (Ramblers Cymru) i gynnal digwyddiad cerdded gwych dros gyfnod o 7 diwrnod. Bydd y rhaglen hon sydd wedi’i chynllunio yn arbennig yn cynnwys 7 taith dywys o’r gogledd i’r de rhwng 4 ac 19 Mai.

O deithiau cerdded byr a hygyrch i lwybrau hirach sy’n fwy heriol – bydd rhywbeth ar gael sy’n addas i bawb! Mae tîm Llwybr Arfordir Cymru hefyd yn gweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus i ddod â llwybr yr arfordir yn fyw a helpu ymwelwyr i weld y llwybr mewn goleuni newydd, boed trwy fywyd gwyllt anarferol, treftadaeth ddiwydiannol, hen hanes neu hyd yn oed wymon melys!

Mae’r 7 taith gerdded a gynhelir yn ystod yr ŵyl i’w gweld isod:

  • 4 Mai - Y Gogarth
  • 5 Mai - Ynys Môn
  • 6 Mai - Porthmadog
  • 11 Mai - Cwmtydu
  • 12 Mai - Saundersfoot
  • 18 Mai - Porth Tywyn
  • 19 Mai - Llanilltud Fawr

Mae’r rhan fwyaf o’r teithiau cerdded yn rhad ac am ddim (heblaw am dâl ychwanegol ar gyfer y llwybrau nad ydynt yn rhai cylchol, lle bydd angen trafnidiaeth i ddychwelyd i’r man cychwyn) ond bydd angen i’r sawl sydd am gymryd rhan yn yr ŵyl gofrestru. Gallwch wneud hynny ar dudalen Eventbrite Llwybr Arfordir Cymru.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Gallwch ddefnyddio amryw lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd man cychwyn pob taith gerdded sy’n rhan o’r ŵyl. 

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad