Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru If you have a spare few minutes, we would appreciate you filling out this survey to help us understand how we can i… https://t.co/g4y3Hl9j9Z
@TravelineCymru Os oes gennych funud neu ddwy i’w sbario, byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau’r arolwg hwn er mwyn ein helpu i… https://t.co/yPasvdcnUm
@TravelineCymru A number of operators are running a reduced service in order to help key workers travel and for essential shopping… https://t.co/LYj7XBu341
@TravelineCymru Mae nifer o weithredwyr yn rhedeg gwasanaeth cyfyngedig er mwyn helpu gweithwyr allweddol i deithio a galluogi pobl… https://t.co/1kuxUeFCln
@TravelineCymru RT From Tuesday 31-Mar, Service B3 (#Barry Local) currently running normal Mon-Sat timetable, except with an earlier t… https://t.co/gWM63Fkyqx
https://www.irisprize.org/

Gŵyl Gwobr Iris, Caerdydd – O ddydd Mawrth 8 Hydref tan ddydd Sul 13 Hydref 2019

Caiff Gŵyl Ffilmiau Gwobr Iris ei chynnal yng Nghaerdydd ac mae’n ddathliad blynyddol o’r diwydiant ffilmiau LHDT+. Eleni bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal o 8 Hydref tan 13 Hydref ac mae’n cynnig cyfle i’r sawl sy’n ei mynychu fwynhau rhaglen 6 diwrnod gorlawn o ffilmiau, digwyddiadau a phartïon LHDT+.

Mae’r ŵyl yn gwobrwyo rhai o’r bobl newydd, dalentog, orau o bob cwr o’r byd yn y diwydiant ffilmiau. Mae’r gwobrau yn cynnwys y wobr fwyaf yn y byd ar gyfer ffilm fer, sef Gwobr Iris, sy’n wobr o fri ac sy’n werth £30,000. Gallwch gael gwybod mwy yma am y 36 o ffilmiau rhagorol sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. Ceir gwobrau hefyd ar gyfer y Ffilm Fer Orau o Brydain, y Ffilm Fawr Orau, y Perfformiad Gorau mewn Rôl Wrywaidd, y Perfformiad Gorau mewn Rôl Fenywaidd a Gwobr y Panel Ieuenctid.

Gall y sawl sydd am fynd i’r ŵyl brynu Tocyn Gŵyl Gyfan, Tocyn Penwythnos neu Docyn Diwrnod o wefan Gŵyl Gwobr Iris. Gall y sawl sydd â Thocyn Gŵyl Gyfan fwynhau holl arlwy’r ŵyl, gan gynnwys pob rhaglen ffilm fer, pob ffilm fawr (a’r sesiynau holi ac ateb), Carnifal Iris a’r Sioe Wobrwyo, pob sgwrs, pob un o ddigwyddiadau’r diwydiant a’r partïon bob nos! Mae’r Tocyn Penwythnos yn galluogi’r sawl sy’n mynychu’r ŵyl i gael mynediad i’r digwyddiadau hynny o ddydd Gwener tan ddydd Sul, gan gynnwys y Sioe Wobrwyo. Fel arall, gallwch brynu Tocyn Diwrnod ar gyfer y digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ddydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener neu ddydd Sadwrn.

Ewch i wefan Gŵyl Gwobr Iris i weld rhaglen lawn yr ŵyl a phrynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliadau ledled Caerdydd, gan gynnwys Cineworld ac ATRiuM Prifysgol De Cymru. Mae modd cyrraedd pob un o’r lleoliadau’n hawdd ar wasanaethau bws lleol. At hynny, mae’r lleoliadau bellter cerdded byr o orsaf Caerdydd Canolog a gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf hwylus yn ogystal â gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael a’u hamserau.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad