Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Dydd Gwener fyddwn yn Meddygfa Preseli yn y llyfrgell i siarad gyda chi ynglyn a unrhyw anghenion trafnidiaeth rhwn… https://t.co/qh5XhoVwnA
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** Due to an accident on Chepstow road by Ringwood avenue our 6 / 8 / 9 and 73 services will be de… https://t.co/OsFyO7ygLH
@TravelineCymru RT SERVICE CANCELLATION NUMBER 2: Due to a breakdown, the 8:27 City Circle 2 from UHW will not be operating. Apologies… https://t.co/rvWP3D9IAa
@TravelineCymru RT #PORTH SVC 150 Porth leaving Gilfach at 06:56 is currently experiencing a technical issue and will not operate unti… https://t.co/lgPKqFjEkQ
Gŵyl y Caws Mawr

Gŵyl y Caws Mawr, Caerffili – O ddydd Gwener 26 Gorffennaf tan ddydd Sul 28 Gorffennaf 2019

Bydd Gŵyl y Caws Mawr yn ôl ar dir eiconig Castell Caerffili rhwng dydd Gwener 26 Gorffennaf a dydd Sul 28 Gorffennaf, a bydd ar ei newydd wedd ac yn llawn o atyniadau cyffrous a gwahanol i’r arfer. Cofiwch mai yma y caws-och glywed am hynny gyntaf!

Bydd dathliadau’r penwythnos yn dechrau â Ras y Caws Mawr o amgylch tir y Castell am 6:30pm nos Wener; yna bydd arddangosfa dân gwyllt drawiadol yn cael ei chynnal am 10pm. Yn ystod y deuddydd a fydd yn dilyn, cewch gyfle i grwydro o amgylch tair (ie, tair!) neuadd fwyd enfawr yr ŵyl, a fydd yn orlawn o fwydydd a diodydd Cymreig, o bell ac agos. Beth bynnag y byddwch am ei gael, boed yn siytni Cymreig cartref, yn dorth o fara artisan neu’n ddarn mawr o gacen flasus, bydd digon o ddewis yno i chi.

Bydd modd hefyd wrth gwrs i chi ymweld â marchnad gaws yr ŵyl, a fydd yn cynnwys cynnyrch o’r radd flaenaf gan gynhyrchwyr gwych o bob rhan o Gymru. Eleni hefyd, am y tro cyntaf, bydd modd i chi weld cynhyrchwyr Bwyd Stryd newydd, sydd gyda’r gorau yn eu maes, a mwynhau Ardal Lolfa Fyw ac arddangosiadau coginio byw gan arbenigwyr yn y diwydiant.

Gan fod cymaint i’w weld a’i wneud yn yr ŵyl, byddwch yn falch o glywed bod mynediad iddi’n rhad ac am ddim! Mae hynny’n golygu y byddwch yn gallu cymryd eich amser i edrych ar yr holl ddanteithion blasus a fydd ar gael. Ewch i wefan y digwyddiad i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae’n hawdd cyrraedd Castell Caerffili ar y bws, ac mae gwasanaethau 25, 50 a 120 Stagecoach yn Ne Cymru ymhlith y rhai sy’n aros y tu allan i’r Castell. At hynny, mae Gorsaf Drenau Caerffili bellter cerdded byr o’r Castell a mynedfa’r ŵyl.

 

Ewch i’n tudalen Problemau Teithio i weld trosolwg o’r ffyrdd a fydd ar gau a’r newidiadau a wneir i wasanaethau yn ystod y cyfnod dan sylw.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad