Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru We can’t believe it’s been over a month since we won the ‘Services to the Transport Industry Award’ at @TheWTAwardshttps://t.co/2OJE9fEgb8
@TravelineCymru Mae’n anodd credu bod dros fis wedi mynd heibio ers i ni ennill y Wobr Gwasanaethau i’r Diwydiant Trafnidiaeth yng… https://t.co/qEPO7UzF9E
@TravelineCymru RT #Porth Svc 150 from #Porth to #Gilfach_Goch at 07:25 has technical problems and is awaiting Engineering
@TravelineCymru RT #Porth Svc 150 from #Porth to #Gilfach_Goch at 07:25 was cancelled due to previous mentioned technical problems
@TravelineCymru RT #M4 : Now clear : Westbound : J30 Cardiff Gate to J32 Coryton #TrafficWalesAlert
Marathon Eithafol a Marathon Llwybrau’r Bannau

Marathon Eithafol a Marathon Llwybrau’r Bannau – Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019

Eleni bydd Marathon Eithafol y Bannau a Marathon Llwybrau’r Bannau yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn 16 Tachwedd. Mae’r digwyddiadau hyn yn denu rhedwyr o bob gallu, o bob cwr o Gymru a thu hwnt, ac yn y gorffennol maent wedi’u cynnal ym mhob tywydd – o dywydd heulog braf i dywydd eithriadol o oer. Fodd bynnag, mae’r diwrnod yn parhau’n enwog am ei awyrgylch croesawgar a chynnes (a chystadleuol i ryw raddau!).

Mae’r Marathon Eithafol yn hirfaith ac yn 46 milltir o hyd, ac mae’n mynd ar hyd rhai o lwybrau, mynyddoedd, llwybrau camlas a ffyrdd ardal hyfryd y Bannau. Tra byddant yn eu gwthio eu hunain i’r eithaf yn gorfforol ac yn feddyliol, bydd y cystadleuwyr hefyd yn gallu mwynhau golygfeydd ysblennydd wrth iddynt ddilyn y cwrs anodd hwn.

Yn dilyn llwyddiant Marathon Llwybrau’r Bannau yn 2018, mae’r ras honno’n dychwelyd am yr ail flwyddyn. Mae’r cwrs 26 milltir o hyd, sydd ychydig yn fyrrach na’r Marathon Eithafol, yn dilyn llwybr clasurol y Marathon Eithafol ond bydd yn rhaid i’r cystadleuwyr ddringo i gopa Pen y Fan hefyd (sef mynydd uchaf y de!).

Bydd angen i’r sawl sydd am gymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad gofrestru nos Wener neu fore dydd Sadwrn ym mhrif swyddfa’r rasys (sef Neuadd Henderson, Tal-y-bont ar Wysg). Mae’r Marathon Eithafol yn cychwyn am 7:30am ac mae’r Marathon Llwybrau yn cychwyn am 10:00am.

 

Os hoffech gofrestru neu gael gwybod mwy am y digwyddiadau hyn, ewch i dudalennau Marathon Eithafol y Bannau a Marathon Llwybrau’r Bannau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae gwasanaethau X43 a 43 yn aros bellter byr o brif swyddfa’r rasys yn Neuadd Henderson, Tal-y-bont ar Wysg (LD3 7YQ).

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad