Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru As lockdown measures continue to ease, it’s important to keep up to date with all the latest measures introduced by… https://t.co/sOOmtJYvEX
@TravelineCymru Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae’n bwysig gwybod beth yw’r mesurau diweddaraf y mae gweithredwyr wedi… https://t.co/yXJnhJhdnK
@TravelineCymru RT #TravelSafer - Carefully plan your journey. Think about the times, routes and ways you travel to help reduce the pr… https://t.co/DDkMs7p7JD
@TravelineCymru RT The B4275 Penrhiwceiber Road in Mountain Ash is closed. This will affect our Services 60,60A & 95A. See here for th… https://t.co/7Ok4pVZ3eD
@TravelineCymru RT ⚠️ The 0545hrs ‘X8’ from Thornhill to Cardiff is not running, due to a car hitting the bus on its way to start the… https://t.co/GxXREWjn2A
https://moldfoodfestival.co.uk/

Gŵyl Fwyd yr Wyddgrug – O ddydd Sadwrn 21 Medi tan ddydd Sul 22 Medi 2019

Eleni mae Gŵyl Fwyd a Diod yr Wyddgrug yn cael ei chynnal am y 14ydd tro, a rhagwelir y bydd yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen gydag arddangosfeydd, gweithgareddau, cerddoriaeth ac arddangosiadau coginio gan ystod anhygoel o gogyddion enwog a lleol.

Ewch draw i stondin yr arddangoswyr i flasu cacennau a chwcis wedi’u pobi’n ffres gan ‘Baked for You’, tortilas wedi’u llenwi â chyw iâr mewn marinâd blasus gan ‘Big G’s Grill’ a danteithion o wledydd Môr y Canoldir gan ‘Foodstation Wales’. Bydd y ‘Celtic Spirit Company’ yno hefyd gyda’u gwirodydd arobryn o Ynys Môn, a bydd yr ‘Hafod Brewing Company’ wrth law i weini ystod o wahanol fathau o gwrw casgen hyfryd sy’n cael ei fragu yn yr Wyddgrug. Gallwch weld rhestr lawn o’r arddangoswyr ar wefan yr ŵyl.

I’r sawl sydd â’u bryd ar bobi, cystadleuaeth ‘Bake-Off’ yr ŵyl yw’r lle perffaith i chi ddangos eich doniau a cheisio bod yn bobydd gorau’r ŵyl. Ar gyfer y gystadleuaeth eleni, gofynnir i gystadleuwyr greu cacen foron iach. Os ydych yn hyderus y gallech gael sêl bendith Paul Hollywood ar eich cacen chi, ewch ati i gymryd rhan!

Mae’r Ysgol Goginio i Blant a’r Labordy Bwyd Gwyddoniaeth, a fu mor boblogaidd, hefyd yn eu hôl eleni. Mae rhai o’r sesiynau sydd ar gael i blant eu mwynhau yn cynnwys gwersi rhyngweithiol ar Hud a Llefrith, Tynnu Dŵr o’r Dannedd, Llunio a Llowcio Llysnafedd! ac Ewyn, Clep a Chlec!

 

I gael gwybod mwy am yr holl weithgareddau hyn, gan gynnwys manylion y cogyddion enwog, y cogyddion lleol a’r bandiau byw, ewch i wefan Gŵyl Fwyd yr Wyddgrug.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Cynhelir y digwyddiad ym Maes Parcio New Street, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae nifer o wasanaethau bws lleol yn aros o fewn pellter byr i’r safle hwn. Fel arall, gall ymwelwyr barcio yn Theatr Clwyd a defnyddio’r gwasanaeth Parcio a Theithio i deithio’n syth i ganol tref yr Wyddgrug.

Gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus i’r cyngerdd ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar droed neu ar feic. Gallwch ffonio ein canolfan gyswllt ar 0800 464 00 00 hefyd i siarad ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar a all eich helpu i gynllunio eich taith. 

Ar ein tudalen Amserlenni, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu chwilio am eich lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn yr ardal. Gallwch argraffu’r amserlen berthnasol er mwyn mynd â hi gyda chi ar y diwrnod a’i defnyddio tra byddwch yn ymuno yn y dathlu!

< Pob digwyddiad