Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** Due to an operational issue the 16:25 60 service from Monmouth to Newport will be running late.… https://t.co/h60ma70nc3
@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: 122 Svc from #Tonypandy To #Cardiff @ 8:35 will resume from #Danescourt @ 9:45 due to an earlier issue.
@TravelineCymru RT #Aberdare - The 11:30 172 service from Porthcawl to Aberdare will resume service from Bridgend at 11:55 following t… https://t.co/xXgbqyrLbg
@TravelineCymru Have you followed us on Instagram yet? See what happens as the Traveline Cymru team go out and about at the events… https://t.co/8I8NSV6jPI
@TravelineCymru Ydych chi wedi dechrau ein dilyn ar Instagram eto? Mae’n gyfle i weld beth sy’n digwydd pan fydd tîm Traveline Cymr… https://t.co/AAFXJteAbe
Monster Jam yn Stadiwm Principality

Monster Jam yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Dydd Sadwrn 18 Mai 2019

Byddwch yn barod i gael eich diddanu! Mae Monster Jam yn dychwelyd i leoliad eiconig Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ar 18 Mai ar gyfer sioe anhygoel a fydd yn llawn cyffro. Byddwch yn siŵr o ymgolli yn y sioe fythgofiadwy hon, sy’n brofiad i’r teulu cyfan ei fwynhau ac sy’n enwog am fod yn llawn o bethau annisgwyl nad ydynt wedi’u paratoi ymlaen llaw.

Mae tryciau Monster Jam yn 10 troedfedd o daldra ac yn pwyso oddeutu 12,000 pwys. Mae’r peiriannau anferthol hyn yn cynhyrchu rhwng 1,500 a 2,000 marchnerth a gallant gyrraedd cyflymder o hyd at 70 milltir yr awr, sy’n eu helpu i hedfan 35 troedfedd i’r awyr! Mae hon yn gamp y mae’n rhaid i chi ei gweld drosoch eich hun.

Mae gyrru un o’r tryciau hyn yn gofyn am lawer iawn o gryfder corfforol a stamina meddyliol. Bydd y digwyddiad eleni’n cynnwys amryw athletwyr o fri sydd wrthi’n cystadlu ar y lefel uchaf. Byddwch yn gegrwth wrth eu gwylio’n perfformio pob math o driciau medrus yn y peiriannau enfawr hyn, a fydd yn cynnwys styntiau syfrdanol yn yr awyr.

Felly, daliwch yn dynn a byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu! I gael gwybod mwy am y digwyddiad hwn a phrynu eich tocynnau, ewch i wefan Stadiwm Principality.

 

Please click here to see information on road closures and service diversions in place during this event. 

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad