Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru As part of our Be Safe Be Seen partnership campaign with @NationRadio, discover our top tips for helping your child… https://t.co/Vm7aUsiLEX
@TravelineCymru Yn rhan o’n hymgyrch ‘Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel’ mewn partneriaeth â @NationRadio, cofiwch ddarllen ein… https://t.co/SLPo5HRUh8
@TravelineCymru RT ⚠️#A55 Penmaenbach headland travelling eastbound. Lane two is currently closed due to debris in the road. Traff… https://t.co/4APRbP93Z1
@TravelineCymru RT ⚠️#A55 Pentir Penmaenbach yn teithio tua'r dwyrain. Mae lôn dau ar gau ar hyn o bryd oherwydd malurion yn y fford… https://t.co/oWCYHMXmLr
Tenby Boxing Day Swim

Nofio yn Ninbych-y-Pysgod ar Ŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr 2018

Delwedd: Nofio yn Ninbych-y-Pysgod ar Ŵyl San Steffan

 

Bydd y digwyddiad, sydd ymysg deg digwyddiad nofio mwyaf dwl Prydain yn ystod y gaeaf, yn cael ei gynnal am y 48fed tro ym mis Rhagfyr eleni. Mae’n ddigwyddiad elusennol sy’n boblogaidd iawn ymysg y bobl leol, a’r llynedd llwyddodd i ddenu dros 600 o nofwyr i fentro i ddŵr oer y môr!

Gall y nofwyr gasglu arian i elusen o’u dewis nhw neu i elusen a enwebir gan Gymdeithas Nofio yn y Môr Dinbych-y-Pysgod. Mae’r digwyddiad yn dechrau am 11am â ras ganŵio, ras rafftio ddwl a gorymdaith gwisg ffansi. Teithio yn y Gofod yw’r thema eleni, felly bydd yn rhaid i’ch gwisg fod yn rhywbeth nas gwelwyd ei debyg erioed o’r blaen ar wyneb y ddaear! Bydd y nofwyr yn mentro i’r môr am 11:30am a bydd cwpanaid hyfryd o gawl twym yn disgwyl amdanynt pan fyddant yn dychwelyd.

Mae’r digwyddiad yn enwog am ddenu torf fawr a brwdfrydig. Felly, hyd yn oed os nad ydych am fynd i mewn i’r dŵr, ewch i Draeth y Gogledd i ddangos eich cefnogaeth!

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar wefan y digwyddiad.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Traeth y Gogledd 10 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Dinbych-y-Pysgod, sy’n gwasanaethu nifer o wasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru. Yn ogystal, mae nifer o wasanaethau bws yn stopio’n agos i lan y môr, gan gynnwys gwasanaeth rhif 349, 360 ac X39. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd amserlenni arbennig gweithredwyr dros gyfnod y Nadolig yn amharu rhywfaint ar wasanaethau trafnidiaeth, felly cofiwch wirio’r manylion cyn teithio.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad