Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Disruption to / from London Paddington expected until 20:30 https://t.co/uPGFR1g0Y5
@TravelineCymru RT ✅ CLEARED - Trains are now able to call at #Grangetown following disruption caused by the emergency services dealing with an incident
@TravelineCymru RT Current travel times through the roadworks on the #A55 between J22 Old Colwyn and J23 Llanddulas Westbound: 14 min… https://t.co/Iffw4xwq3V
@TravelineCymru RT Diweddariad: Cerbydau yn gallu mynd pasio ar y lon. Dim manylion pellach ar hyn o bryd. https://t.co/IpmzUCN76M
@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Transport for Wales services are currently unable to call at #Grangetown due to the emergency services dealing with an incident
Tenby Boxing Day Swim

Nofio yn Ninbych-y-Pysgod ar Ŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr 2018

Delwedd: Nofio yn Ninbych-y-Pysgod ar Ŵyl San Steffan

 

Bydd y digwyddiad, sydd ymysg deg digwyddiad nofio mwyaf dwl Prydain yn ystod y gaeaf, yn cael ei gynnal am y 48fed tro ym mis Rhagfyr eleni. Mae’n ddigwyddiad elusennol sy’n boblogaidd iawn ymysg y bobl leol, a’r llynedd llwyddodd i ddenu dros 600 o nofwyr i fentro i ddŵr oer y môr!

Gall y nofwyr gasglu arian i elusen o’u dewis nhw neu i elusen a enwebir gan Gymdeithas Nofio yn y Môr Dinbych-y-Pysgod. Mae’r digwyddiad yn dechrau am 11am â ras ganŵio, ras rafftio ddwl a gorymdaith gwisg ffansi. Teithio yn y Gofod yw’r thema eleni, felly bydd yn rhaid i’ch gwisg fod yn rhywbeth nas gwelwyd ei debyg erioed o’r blaen ar wyneb y ddaear! Bydd y nofwyr yn mentro i’r môr am 11:30am a bydd cwpanaid hyfryd o gawl twym yn disgwyl amdanynt pan fyddant yn dychwelyd.

Mae’r digwyddiad yn enwog am ddenu torf fawr a brwdfrydig. Felly, hyd yn oed os nad ydych am fynd i mewn i’r dŵr, ewch i Draeth y Gogledd i ddangos eich cefnogaeth!

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar wefan y digwyddiad.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Traeth y Gogledd 10 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Dinbych-y-Pysgod, sy’n gwasanaethu nifer o wasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru. Yn ogystal, mae nifer o wasanaethau bws yn stopio’n agos i lan y môr, gan gynnwys gwasanaeth rhif 349, 360 ac X39. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd amserlenni arbennig gweithredwyr dros gyfnod y Nadolig yn amharu rhywfaint ar wasanaethau trafnidiaeth, felly cofiwch wirio’r manylion cyn teithio.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad