Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to the aforementioned incident on the A4048, the road has now been CLOSED for recove… https://t.co/0u1Uy3gKkW
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to technical problems, we regret that we are currently experiening delays to Services 83 (Abergavenn… https://t.co/GQP0X9Nmx4
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: We have received reports of an overturned vehicle on the A4048, Newport Rd towards Trede… https://t.co/JuvgH6ZCnq
@TravelineCymru RT ⚠️ Defnyddiwch u brêc! Cadwch yn ddiogel ar y platfform ⚠️ Apply the brakes! Stay safe on the platform #RSW19 # https://t.co/XXFAv3RdIj
@TravelineCymru RT 25-Jun (AM): The s46 is stuck in traffic at culverhouse cross. The service is running 25 mins late to its first pick up in barry
Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt – Dydd Sadwrn 18 Mai – dydd Sul 19 Mai 2019

Mae Gŵyl Wanwyn flynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn siŵr o gynnig rhaglen a fydd, unwaith eto, yn llawn dop o gystadlaethau ac arddangosfeydd da byw, gweithdai rhyngweithiol ac arddangosiadau arbenigol i’r teulu cyfan eu mwynhau.

O’r brif sioe gŵn agored i gystadleuaeth y Cymdeithasau Bridiau Gwartheg, bydd creaduriaid o bob lliw a llun yn cystadlu’n frwd gan obeithio dod i’r brig yn y sioe. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnig cyfle i ymwelwyr gael atebion i rai o’u cwestiynau amaethyddol gan rai o’r bobl fwyaf gwybodus yn y maes; ewch draw i Ganolfan y Tyddynwyr lle ceir sgyrsiau, gweithdai a chyngor gan arbenigwyr ar y stondin ‘dechrau arni’.

Wrth gwrs, ni fyddai’r un o ddigwyddiadau’r Gymdeithas yn gyflawn heb amrywiaeth blasus o fwyd a diod o’r ardal leol i chi eu blasu ar y dydd neu eu mwynhau gartref! Bydd y neuadd fwyd yn dangos y gorau o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig, a bydd yn cynnwys yr ardal ‘bwyd stryd’ sydd mor boblogaidd ynghyd â cherddoriaeth fyw wych a fydd yn sicrhau eich bod yn mynd i hwyl yr ŵyl!

Ewch i wefan Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gael mwy o wybodaeth, amserlenni’r cystadlaethau, a thocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Yr orsaf drenau agosaf yw Builth Road, sydd ychydig dros filltir o faes y sioe. Os ydych am deithio ar fws, mae’r gwasanaeth T4 rheolaidd rhwng y Drenewydd a Chaerdydd yn aros yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd, sydd o fewn pellter cerdded byr i fynedfa maes y sioe. 

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad