Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #SERVICECHANGES From 1st September some of our services will be changing in the Aberdare, Rhondda and Caerphilly ar… https://t.co/KIfsLAOz0x
@TravelineCymru RT Wyddech chi fod ein gwasanaeth T1S yn cynnig cysylltiad cyfleus â gwasanaeth T1 yng Nghaerfyrddin er mwyn teithio i… https://t.co/q0Oq2xcfFb
@TravelineCymru RT Service Update-28 Due to resurfacing works being carried out on Heol Gwyrosydd, service 28 is currently unable to s… https://t.co/r8q4s1IpQZ
@TravelineCymru RT #Brecon, Service X43 and 43 are being delayed due unexpected Market Day congestion in Abergavenny.
@TravelineCymru RT Service update: due to unforeseen circumstances, the 14:00 service 65, from Talbot Green to Bridgend will not be op… https://t.co/ReQZnTFhyw
Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt – O ddydd Llun 22 Gorffennaf tan ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn un o sioeau amaethyddol mwyaf Prydain, ac yn un o’r rhai gorau hefyd, ac mae’n dychwelyd unwaith eto i Lanelwedd ar gyfer wythnos o gystadlaethau da byw, atyniadau ac arddangosfeydd o ddydd Llun 22 Gorffennaf tan ddydd Iau 25 Gorffennaf.

Mae gan bob un o ddiwrnodau’r Sioe raglen orlawn 12 awr o weithgareddau i’r teulu cyfan eu mwynhau, o ddigwyddiadau coedwigaeth a garddwriaeth i gampau cefn gwlad a gweithgareddau celf a chrefft. Mae uchafbwyntiau dydd Llun yn cynnwys y cystadlaethau poblogaidd yng nghylchoedd y gwartheg a’r defaid, a chystadlaethau cneifio â pheiriant a thrin gwlân CFfI Cymru. Ddydd Mawrth, ni fydd ymwelwyr â’r Sioe am golli’r cyfle i weld awyren gludo C130 Hercules Lockheed yn hedfan heibio i’r maes, nac am golli perfformiad gan Fand Catrawd y Cymry Brenhinol. Ddydd Mercher, bydd llwyth o bencampwriaethau cyffrous yn y fantol yng nghylchoedd y gwartheg, y defaid, y ceffylau a’r moch, a bydd parêd yn cael ei gynnal o’r da byw sydd wedi dod i’r brig. Ar ddiwrnod olaf y Sioe cynhelir rownd derfynol Pencampwriaeth Treialon Agored y Treialon Cŵn Defaid, a chaiff digwyddiad ei gynnal i ddathlu canrif o amaethyddiaeth. Mae rhaglen orlawn y Sioe Frenhinol i’w gweld yma.

Bydd amrywiaeth o fwydydd a diodydd blasus o Gymru ar gael yn y Neuadd Fwyd hefyd, a fydd ar agor bob dydd yn ystod y Sioe. Peidiwch â cholli’r cyfle i fynd i’r atyniad poblogaidd hwn er mwyn blasu ychydig o jin wedi’i ddistyllu yn lleol, cawsiau Cymreig lleol, bwydydd cartref blasus neu felysion a grëwyd yn ofalus â llaw.

Ewch i wefan y Sioe i gael rhagor o wybodaeth ac i brynu eich tocynnau.

 

Bydd tîm Traveline Cymru yn y digwyddiad, felly dewch draw i’n stondin i ddweud helo! Gallwch ddysgu mwy am sut y gallwn eich helpu i gynllunio eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan ddefnyddio’r amrywiaeth o wasanaethau yr ydym yn eu cynnig, Mae’r rheini yn cynnwys ein gwefan, ein ap a’n rhif Rhadffôn.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Yr orsaf drenau agosaf yw Builth Road, sydd ychydig dros filltir o faes y sioe. Os ydych am deithio ar fws, mae’r gwasanaeth T4 rheolaidd rhwng y Drenewydd a Chaerdydd yn aros yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd, sydd o fewn pellter cerdded byr i fynedfa maes y sioe. 

 

Yn ystod y Sioe Frenhinol eleni, bydd bws gwennol yn teithio rhwng y Pentref Ieuenctid a’r Gro.

Bydd yn wasanaeth dwys a weithredir gan SP Cars ac A2B Taxis drwy gydol y sioe, a bydd yn cychwyn ar 20/7/2019.

Cliciwch yma i weld yr amserlen lawn.  

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad