Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #A470 : Now clear : Northbound : Coryton to Upper Boat
@TravelineCymru RT #M4 : Now clear : Westbound : Toll Plaza
@TravelineCymru RT #M4 : Now clear : Eastbound : J32 Coryton
@TravelineCymru RT #A55 : Westbound : J34 Ewloe Loop to J33 Northop (Flint/Mold) : Congestion : Slow moving vehicles
@TravelineCymru RT #A55 : Tua’r Gorllewin : C34 Cyfnewidfa Ewloe i G33 Llaneurgain (Fflint/Yr Wyddgrug) : Tagfeydd : Cerbydau araf
The Sandman Triathlon, Anglesey

Triathlon Llanc y Tywod, Ynys Môn. 16 - 17 Medi 2017

Llun: Gwefan Always Aim High Events

Caiff Triathlon Llanc y Tywod ei gynnal yng nghoedwig odidog Niwbwrch, gan ddechrau a gorffen mewn rhan ddethol o’r goedwig gyferbyn â thraeth byd-enwog Llanddwyn.

Mae Triathlon Llanc y Tywod Ynys Môn yn cynnig rhywbeth i bobl o bob gallu ac mae’n cynnwys pedair ras bosibl dros wahanol bellteroedd, sef y ras chwedlonol 72.4, y ras fileinig, y ras lawn a’r sbrint. Byddwch hefyd yn gallu cystadlu fel tîm cyfnewid yn y ras lawn a’r sbrint.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  wefan Always Aim High Events.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad