Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to the aforementioned incident on the A4048, the road has now been CLOSED for recove… https://t.co/0u1Uy3gKkW
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to technical problems, we regret that we are currently experiening delays to Services 83 (Abergavenn… https://t.co/GQP0X9Nmx4
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: We have received reports of an overturned vehicle on the A4048, Newport Rd towards Trede… https://t.co/JuvgH6ZCnq
@TravelineCymru RT ⚠️ Defnyddiwch u brêc! Cadwch yn ddiogel ar y platfform ⚠️ Apply the brakes! Stay safe on the platform #RSW19 # https://t.co/XXFAv3RdIj
@TravelineCymru RT 25-Jun (AM): The s46 is stuck in traffic at culverhouse cross. The service is running 25 mins late to its first pick up in barry
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Bae Caerdydd

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Bae Caerdydd – Dydd Llun 27 Mai i Ddydd Sadwrn 1 Mehefin

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yw un o wyliau ieuenctid teithiol mwyaf Ewrop, ac fe’i cynhelir mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn. Eleni, bydd dros 10,000 o ymwelwyr a 15,000 o gystadleuwyr ifanc yn heidio i Fae Caerdydd rhwng 27 Mai ac 1 Mehefin!

Y cystadleuwyr hyn yw’r goreuon sydd wedi cyrraedd y brig (o blith oddeutu 40,000 o bobl ifanc eraill dan 25 oed!) trwy gystadlu mewn cystadlaethau canu, dawnsio a pherfformio mewn eisteddfodau cylch a sir a gynhaliwyd yn ystod y misoedd cyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd Pafiliwn Bae Caerdydd, sydd â 1,800 o seddau, yn gartref i gystadlaethau’r Eisteddfod a bydd y Maes wedi’i leoli o amgylch Plas Roald Dahl; bydd yn cynnwys Canolfan y Mileniwm a’r Senedd. Bydd yno gannoedd o stondinau gyda gweithgareddau i’r teulu cyfan eu mwynhau.

P’un a ydych am roi cynnig ar feicio, dringo neu gamp newydd a chyffrous arall, mwynhau perfformiadau’r bandiau byw, cael ychydig o hwyl yn y ffair neu adael i’r plant gwrdd â rhai o’u hoff gymeriadau teledu, byddwch chi a’r teulu yn siŵr o gael diwrnod gwych allan! 

Ewch i wefan swyddogol yr Urdd i gael mwy o wybodaeth am yr Eisteddfod a chael gwybod ble y gallwch brynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Gorsaf Bae Caerdydd o fewn pellter cerdded byr i Faes yr Eisteddfod. Mae trenau Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg bob 12 munud rhwng Gorsaf Bae Caerdydd a Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd, sydd â chysylltiadau da â gwasanaethau o bob rhan o Gymru. Mae gwasanaethau rhif 6 ac 8 Bws Caerdydd a gwasanaeth X8 New Adventure Travel yn teithio’n ôl ac ymlaen rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd.

Ewch i’n tudalen Problemau Teithio i weld trosolwg o’r ffyrdd a fydd ar gau a’r newidiadau a wneir i wasanaethau yn ystod y cyfnod dan sylw.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad