Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Disruption to / from London Paddington expected until 20:30 https://t.co/uPGFR1g0Y5
@TravelineCymru RT ✅ CLEARED - Trains are now able to call at #Grangetown following disruption caused by the emergency services dealing with an incident
@TravelineCymru RT Current travel times through the roadworks on the #A55 between J22 Old Colwyn and J23 Llanddulas Westbound: 14 min… https://t.co/Iffw4xwq3V
@TravelineCymru RT Diweddariad: Cerbydau yn gallu mynd pasio ar y lon. Dim manylion pellach ar hyn o bryd. https://t.co/IpmzUCN76M
@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Transport for Wales services are currently unable to call at #Grangetown due to the emergency services dealing with an incident
https://www.principalitystadium.wales/event/wales-v-ireland-2/

Gêm baratoi rhwng Cymru ac Iwerddon ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd – Dydd Sadwrn 31 Awst 2019

Y gic gyntaf: 14:30

Ddydd Sadwrn 31 Awst, bydd Cymru yn herio Iwerddon yn Stadiwm Principality Caerdydd mewn gêm a ddylai fod yn gystadleuol iawn.

Mae Cymru wedi sicrhau 69 buddugoliaeth ac Iwerddon wedi sicrhau 51 yn y 127 o gemau y mae’r ddwy wlad wedi’u chwarae yn erbyn ei gilydd. Yn fwyaf diweddar, y crysau cochion oedd drechaf yn rownd derfynol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2019 pan lwyddon nhw i guro Iwerddon o 25-7 a chipio’r Gamp Lawn yn y pen draw.

Ar ôl colli’n eithaf trwm yn erbyn Cymru yn eu gêm ddiwethaf, mae’n siŵr y bydd y Gwyddelod am frwydro’n ôl ym mis Awst wrth i’r ddau dîm baratoi ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan. Y gêm hon fydd y gyntaf o ddwy gêm baratoi gyffrous rhwng Cymru ac Iwerddon. Bydd yr ail un yn cael ei chynnal yn Stadiwm Aviva ym mis Medi.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Nodwch y bydd pob un o ffyrdd canol y ddinas ar gau ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae manylion am y newidiadau i wasanaethau, y dargyfeiriadau a’r systemau ciwio i’w gweld ar ein tudalen Problemau Teithio.

Mae’n hawdd cyrraedd Stadiwm Principality ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog (gyferbyn â’r stadiwm) yn gwasanaethu’r prif wasanaethau o’r gorllewin, canolbarth Lloegr, arfordir de Lloegr a Llundain.

Mae gorsaf drenau Heol y Frenhines Caerdydd 15 munud o waith cerdded i ffwrdd ac mae’n gwasanaethu gwasanaethau trên lleol o bob rhan o Gaerdydd a chymoedd y de.

At hynny, mae nifer o wasanaethau bws yn aros bellter byr o dir y stadiwm. Edrychwch ar y dargyfeiriadau a fydd ar waith ar gyfer y gwasanaethau hynny cyn i chi deithio, oherwydd bydd llawer o’r ffyrdd sydd o amgylch y stadiwm ar gau.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad