Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Please be aware that due to the re-opening of the Quadrant in Swansea, the following services will all now operate… https://t.co/Rwksb2VFzD
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** From Monday 13 July Newport High Street will be closed to bus services until further notice a… https://t.co/1uyFjbizH5
@TravelineCymru RT As lock down measures are eased, we look forward to welcoming many of you back onboard our buses again. Our guide p… https://t.co/rcD8GkV2i5
@TravelineCymru RT Don't forget that from today our 304 service is now operating hourly from Cardiff to Llantwit Major and our 303 ser… https://t.co/HFmA6WD6QE
@TravelineCymru We understand that you may feel nervous about travelling if you’re unsure of how timetable changes and safety measu… https://t.co/WgxpKekgXJ
https://www.principalitystadium.wales/event/wales-v-ireland-2/

Gêm baratoi rhwng Cymru ac Iwerddon ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd – Dydd Sadwrn 31 Awst 2019

Y gic gyntaf: 14:30

Ddydd Sadwrn 31 Awst, bydd Cymru yn herio Iwerddon yn Stadiwm Principality Caerdydd mewn gêm a ddylai fod yn gystadleuol iawn.

Mae Cymru wedi sicrhau 69 buddugoliaeth ac Iwerddon wedi sicrhau 51 yn y 127 o gemau y mae’r ddwy wlad wedi’u chwarae yn erbyn ei gilydd. Yn fwyaf diweddar, y crysau cochion oedd drechaf yn rownd derfynol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2019 pan lwyddon nhw i guro Iwerddon o 25-7 a chipio’r Gamp Lawn yn y pen draw.

Ar ôl colli’n eithaf trwm yn erbyn Cymru yn eu gêm ddiwethaf, mae’n siŵr y bydd y Gwyddelod am frwydro’n ôl ym mis Awst wrth i’r ddau dîm baratoi ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan. Y gêm hon fydd y gyntaf o ddwy gêm baratoi gyffrous rhwng Cymru ac Iwerddon. Bydd yr ail un yn cael ei chynnal yn Stadiwm Aviva ym mis Medi.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Nodwch y bydd pob un o ffyrdd canol y ddinas ar gau ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae manylion am y newidiadau i wasanaethau, y dargyfeiriadau a’r systemau ciwio i’w gweld ar ein tudalen Problemau Teithio.

Mae’n hawdd cyrraedd Stadiwm Principality ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog (gyferbyn â’r stadiwm) yn gwasanaethu’r prif wasanaethau o’r gorllewin, canolbarth Lloegr, arfordir de Lloegr a Llundain.

Mae gorsaf drenau Heol y Frenhines Caerdydd 15 munud o waith cerdded i ffwrdd ac mae’n gwasanaethu gwasanaethau trên lleol o bob rhan o Gaerdydd a chymoedd y de.

At hynny, mae nifer o wasanaethau bws yn aros bellter byr o dir y stadiwm. Edrychwch ar y dargyfeiriadau a fydd ar waith ar gyfer y gwasanaethau hynny cyn i chi deithio, oherwydd bydd llawer o’r ffyrdd sydd o amgylch y stadiwm ar gau.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad