Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru We’re delighted to have achieved another set of “exceptional” results in our latest customer satisfaction survey ac… https://t.co/EWeWHCYdQ6
@TravelineCymru Rydym wrth ein bodd o fod wedi sicrhau cyfres arall o ganlyniadau “neilltuol” yn ein harolwg diweddaraf o fodlonrwy… https://t.co/1HmMs0dPJR
@TravelineCymru RT If you have to use our buses, please remember to #SocialDistance. To help remind you we've been busy with spray pai… https://t.co/k21NBGdHLH
@TravelineCymru RT Due to the congestion in Peterston-Super-Ely caused by an RTC, we're currently experiencing a delay of up to 20 min… https://t.co/ZjD8GojSBe
@TravelineCymru RT Remember, you can still spread the virus before you show any symptoms. Help save lives by following @PublicHealthWhttps://t.co/UtscEt1exB
snow bus travel

Rhybudd o rew ac eira i Gymru yr wythnos hon

13 Ionawr 2016

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru ei rhagolygon o ran eira i ddangos y bydd eira’n disgyn dros ardaloedd eang o dir uchel ar draws Cymru fore dydd Gwener wrth i’r tymheredd ostwng yn agos i’r rhewbwynt ym mhob cwr o’r wlad.

Yn ogystal, disgwylir rhew wrth i’r wlad wynebu un o gyfnodau oeraf y flwyddyn.

Mae’r rhybudd melyn sy’n annog pobl i fod yn wyliadwrus yn berthnasol i’r wlad gyfan a bydd yn para o nos Iau tan yn hwyr fore Gwener.

Mae rhagolygon y Swyddfa Dywydd yn sôn am lawer o eira ar gyfer yr ardaloedd canlynol:

 • Maesteg
 • Treorci
 • Merthyr Tudful
 • Abertyleri
 • Ystradgynlais
 • Aberhonddu
 • Llanwrtyd
 • New Inn, Sir Gâr
 • Blaenau Ffestiniog

Mae rhagolygon y Swyddfa Dywydd yn sôn am eira ar gyfer yr ardaloedd canlynol:

 • Abertawe
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Y Barri
 • Pontypridd
 • Aberpennar
 • Castell-nedd a Phort Talbot
 • Glynebwy
 • Crucywel
 • Llanymddyfri
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Llandrindod
 • Rhaeadr Gwy
 • Y Drenewydd
 • Llanwddyn
 • Y Bala
 • Llanberis

Sut y bydd y tywydd yn fy ardal i ddydd Gwener 15 Ionawr?

Y de-ddwyrain
Eira ar draws y rhanbarth yn y bore, haul yn y prynhawn a rhagor o eira ysgafn mewn mannau gyda’r nos.

Y de-orllewin
Yn gymylog yn Sir Benfro; glaw, eirlaw a rhywfaint o eira mewn mannau yn Sir Gâr; eira ac eirlaw yn Abertawe.

 

Y canolbarth
Eira ar draws yr ardal yn y bore, a fydd yn troi’n law ac yn eirlaw wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen.

Y gogledd-ddwyrain
Eira yn y bore, gydag eirlaw a glaw trwm yn y prynhawn.

Y gogledd-orllewin
Eira yn y bore, yn drwm mewn mannau. Bydd yr eira’n para mewn mannau ond bydd glaw trwm yn nes ymlaen ddydd Gwener.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Swyddfa Dywydd neu dilynwch @TravelineCymru ar Twitter lle byddwn yn aildrydar y newyddion diweddaraf gan weithredwyr wrth i’r wybodaeth ein cyrraedd.

Gallwch hefyd fwrw golwg ar ein tudalen Eira a Thywydd Oer i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ffynhonnell y wybodaeth: Wales Online

Pob stori newyddion