Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Please check our times online before travelling. Many routes are now following special timetables until further no… https://t.co/YRSwX1Y7kt
@TravelineCymru RT T1 Llanrhystud to Aberystwyth 0956 1256 1556 1826 Aberystwyth to Llanrhystud 1100 1340 1640 1900 T5 Llan.. to… https://t.co/MdtkehDbEh
@TravelineCymru RT Greenlinks Community Transport The following services are suspended until further notice: G1 (St Athan - Cowbridge… https://t.co/GKvvwcUsaD
@TravelineCymru Operators are putting extra measures in place to help ensure the safety of customers and staff. Please visit our Co… https://t.co/VkXcxoxGnw
@TravelineCymru Mae gweithredwyr yn cyflwyno mesurau ychwanegol er mwyn helpu i sicrhau diogelwch eu cwsmeriaid a’u staff. Ewch i’n… https://t.co/4w0on2JCu0
Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru wedi’i henwebu ar gyfer gwobr o fri i fenywod

02 Mawrth 2020

Mae Jo Foxall yn un o’r menywod sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori ‘Rheolwr Gyfarwyddwr y Flwyddyn’ ar gyfer y seremoni wobrwyo a gynhelir yng Ngwesty’r Gyfnewidfa Lo ym mis Mawrth.

 

Bwriad y gwobrau, a gyflwynir am yr ail flwyddyn, yw dathlu llwyddiant menywod ymroddgar a brwdfrydig sy’n gweithio mewn amryw sectorau ledled Cymru, a chydnabod eu cyflawniadau a’u gwaith parhaus.

Mae menywod o ystod o wahanol sectorau ymhlith y rhai a fydd yn cael eu hanrhydeddu ar y noson, ac maent yn cynnwys menywod sy’n entrepreneuriaid, menywod busnes, gweithwyr proffesiynol, gweision sifil, gweithwyr elusennol a llawer mwy.

Wrth gyfeirio at ei henwebiad, dywedodd Ms Foxall ei bod yn anrhydedd cael ei chydnabod ochr yn ochr â menywod sy’n gymaint o ysbrydoliaeth.

 

Meddai: “Rwy’n falch dros ben o fod wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Menywod Cymru eleni.

“Mae’r gwobrau hyn yn crynhoi popeth sy’n rhagorol ac yn ysbrydoledig am fenywod sy’n gweithio ledled Cymru, felly rwyf wrth fy modd o gael fy nghydnabod yn rhan o’r digwyddiad.

“Hoffwn ddymuno pob lwc i’r menywod eraill sydd wedi’u henwebu ac rwy’n edrych ymlaen at fynychu’r digwyddiad ym mis Mawrth.”

 

Yr enwebiad hwn yw’r gamp ddiweddaraf mewn blwyddyn lwyddiannus i Ms Foxall a Traveline Cymru, yn dilyn llwyddiannau yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru a Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn Cymru gan Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

 

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, dylid cysylltu â Gemma Gwilym yn jamjar drwy ffonio 01446 771265 neu ebostio gemma@jamjar.agency

Pob stori newyddion