Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Amserlenni

Gwybodaeth ychwanegol

Gweld y problemau teithio i gyd IAWN

Aberystwyth - Carmarthen

Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Bus Station Stand 7, Alexandra Road, Aberystwyth
Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
Stop 1, Morrisons, Morrisons Car Park, Aberystwyth
Southgate Penparcau, A4120, South Gate
Rhydyfelin, A487, Rhyd-y-felin
Marian House, A487, Llanfarian
Royal Oak, A487, Llanfarian
Rhydgwyn Lane, A487, Llanfarian
Brynglas House, A487, Chancery
Blaenplwyf, A487, Blaen-plwlf
Morfa Bychan Holiday Park, A487, Blaen-plwlf
Carrog Farm, A487, Llanddeiniol
Llanddeniol Farm, A487, Llanddeiniol
Moelifor Farm, A487, Llanrhystyd
Black Lion, A487, Llanrhystyd
Moelifor Farm, A487, Llanrhystyd
Heol Islwyn, A487, Llanrhystyd
Llanrhystud Garage, A487, Llanrhystyd
Penianrodyn, A487, Llanon
Penlon Bridge, High Street, Llanon
Central Hotel, High Street, Llanon
Old Post Office, Bridge Street, Llanon
Old Mill Bakery, Bridge Street, Llanon
Morfa Mawr, A487, Llanon
Laura House, A487, Aberarth
Church Lane, A487, Aberaeron
Caravan Park, A487, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
School, Godre Rhiwgoch, Aberaeron
Llys Aeron, Lampeter Road, Pant-Teg
New Inn Forge, A482, Llanayron
Primary School, A482, Ciliau Aeron
Ty Mawr Turn, A482, Newbridge
Cattle Breeding Centre, A482, Ystrad Aeron
Theatr Felinfach, A482, Ystrad Aeron
Vale of Aeron, A482, Ystrad Aeron
o/s, Felinfach Memorial Hall, A482, Felin-fach
Primary School, A482, Felin-fach
Fronfelen Arms, A482, Temple Bar
Trewilym, A482, Temple Bar
Fronfelen Arms, A482, Temple Bar
Garage, A482, Temple Bar
Pont Creuddyn, A482, Temple Bar
Creuddyn Bridge, A482, Silian
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Pentrebach, Llanwnnen Road, Pentre-bach
Post Office, B4337, Llanwnnen
Bro Grannell, B4337, Llanwnnen
Pioneer, Bridge Street, Lampeter
Chapel House, B4337, Alltyblacca
after, War Memorial, A485, Cwmann
opposite, Bro Teifi, B4337, Alltyblacca
after, St James` Hall, A485, Cwmann
before, St James` Church, A485, Cwmann
nr, Cilblaidd, A485, Cwmann
nr, Pencarreg, A485, Pencarreg
opp, Meat Factory, A485, Pencarreg
High Mead Arms Hotel, B4337, Alltyblacca
Rhiw San Pedr, B4337, Llanybydder
after former, Cross Hands Hotel, A485, Llanybydder
after, Heol-y-Gaer, A485, Llanybydder
nr, Pontceiliog, A485, Aber-Giar
after, Belle Vue Inn, A485, Aber-Giar
before, Bryndulais, A485, Aber-Giar
after, Tegfan Garage, A485, Llanllwni
opp Builders yard, Crossroads, A485, Llanllwni
at, Pentop, A485, Llanllwni
after, Primary School, A485, New Inn
nr, Gwyddgrug, A485, Gwyddrug
after, Cemetery, Glanawmor, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
bnefore, Maescader, B4459, Pencader
nr, Hafod Neddyn, A485, Alltwalis
o/s, Primary School, A485, Alltwalis
nr, Pontarsais Farm, A485, Derlwyn
at, Pontarsais, A485, Pontarsais
o/s former, Stag & Pheasant, B4301, Pontarsais
nr, Rhydargaeau, A485, Rhydargaeau
nr, Y-Ddol Fach, A485, Rhydargaeau
opp, Peniel Garage, A485, Rhydargaeau
nr, Horeb Turn, A485, Rhydargaeau
in, Peniel, A485, Peniel
nr, Brynrodyn, A485, Glan-Gwili
before, Glangwili Bridge, A485, Glan-Gwili
o/s, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy
o/s, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Tanerdy
before, Abergwili Roundabout, Bronwydd Road, Tanerdy
after, Reservoir Road, Tanerdy, Tanerdy
o/s 55A, Priory Street, Heol y Priory, Carmarthen
Lidl, Priory Street, Carmarthen
o/s, Railway Station, Station Approach, Carmarthen
Bay 1, Bus Station , Blue Street, Carmarthen
FCYM - First CymruT1 - Runs as a through service between Cardiff - Aberystwyth

Aberystwyth - Carmarthen

Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Bus Station Stand 7, Alexandra Road, Aberystwyth
Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
Stop 1, Morrisons, Morrisons Car Park, Aberystwyth
Southgate Penparcau, A4120, South Gate
Rhydyfelin, A487, Rhyd-y-felin
Marian House, A487, Llanfarian
Royal Oak, A487, Llanfarian
Rhydgwyn Lane, A487, Llanfarian
Brynglas House, A487, Chancery
Blaenplwyf, A487, Blaen-plwlf
Morfa Bychan Holiday Park, A487, Blaen-plwlf
Carrog Farm, A487, Llanddeiniol
Llanddeniol Farm, A487, Llanddeiniol
Moelifor Farm, A487, Llanrhystyd
Black Lion, A487, Llanrhystyd
Moelifor Farm, A487, Llanrhystyd
Heol Islwyn, A487, Llanrhystyd
Llanrhystud Garage, A487, Llanrhystyd
Penianrodyn, A487, Llanon
Penlon Bridge, High Street, Llanon
Central Hotel, High Street, Llanon
Old Post Office, Bridge Street, Llanon
Old Mill Bakery, Bridge Street, Llanon
Morfa Mawr, A487, Llanon
Laura House, A487, Aberarth
Church Lane, A487, Aberaeron
Caravan Park, A487, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
School, Godre Rhiwgoch, Aberaeron
Llys Aeron, Lampeter Road, Pant-Teg
New Inn Forge, A482, Llanayron
Primary School, A482, Ciliau Aeron
Ty Mawr Turn, A482, Newbridge
Cattle Breeding Centre, A482, Ystrad Aeron
Theatr Felinfach, A482, Ystrad Aeron
Vale of Aeron, A482, Ystrad Aeron
o/s, Felinfach Memorial Hall, A482, Felin-fach
Primary School, A482, Felin-fach
Fronfelen Arms, A482, Temple Bar
Trewilym, A482, Temple Bar
Fronfelen Arms, A482, Temple Bar
Garage, A482, Temple Bar
Pont Creuddyn, A482, Temple Bar
Creuddyn Bridge, A482, Silian
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Pentrebach, Llanwnnen Road, Pentre-bach
Post Office, B4337, Llanwnnen
Bro Grannell, B4337, Llanwnnen
Pioneer, Bridge Street, Lampeter
Chapel House, B4337, Alltyblacca
after, War Memorial, A485, Cwmann
opposite, Bro Teifi, B4337, Alltyblacca
after, St James` Hall, A485, Cwmann
before, St James` Church, A485, Cwmann
nr, Cilblaidd, A485, Cwmann
nr, Pencarreg, A485, Pencarreg
opp, Meat Factory, A485, Pencarreg
High Mead Arms Hotel, B4337, Alltyblacca
Rhiw San Pedr, B4337, Llanybydder
after former, Cross Hands Hotel, A485, Llanybydder
after, Heol-y-Gaer, A485, Llanybydder
nr, Pontceiliog, A485, Aber-Giar
after, Belle Vue Inn, A485, Aber-Giar
before, Bryndulais, A485, Aber-Giar
after, Tegfan Garage, A485, Llanllwni
opp Builders yard, Crossroads, A485, Llanllwni
at, Pentop, A485, Llanllwni
after, Primary School, A485, New Inn
nr, Gwyddgrug, A485, Gwyddrug
after, Cemetery, Glanawmor, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
bnefore, Maescader, B4459, Pencader
nr, Hafod Neddyn, A485, Alltwalis
o/s, Primary School, A485, Alltwalis
nr, Pontarsais Farm, A485, Derlwyn
at, Pontarsais, A485, Pontarsais
o/s former, Stag & Pheasant, B4301, Pontarsais
nr, Rhydargaeau, A485, Rhydargaeau
nr, Y-Ddol Fach, A485, Rhydargaeau
opp, Peniel Garage, A485, Rhydargaeau
nr, Horeb Turn, A485, Rhydargaeau
in, Peniel, A485, Peniel
nr, Brynrodyn, A485, Glan-Gwili
before, Glangwili Bridge, A485, Glan-Gwili
o/s, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy
o/s, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Tanerdy
before, Abergwili Roundabout, Bronwydd Road, Tanerdy
after, Reservoir Road, Tanerdy, Tanerdy
o/s 55A, Priory Street, Heol y Priory, Carmarthen
Lidl, Priory Street, Carmarthen
o/s, Railway Station, Station Approach, Carmarthen
Bay 1, Bus Station , Blue Street, Carmarthen
FCYM - First CymruT1 - Runs as a through service between Cardiff - Aberystwyth

Aberystwyth - Carmarthen

Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Bus Station Stand 7, Alexandra Road, Aberystwyth
Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
Stop 1, Morrisons, Morrisons Car Park, Aberystwyth
Southgate Penparcau, A4120, South Gate
Neuadd Goffa, Penparcau Road, South Gate
Rhydyfelin, A487, Rhyd-y-felin
Marian House, A487, Llanfarian
Royal Oak, A487, Llanfarian
Rhydgwyn Lane, A487, Llanfarian
Brynglas House, A487, Chancery
Blaenplwyf, A487, Blaen-plwlf
Morfa Bychan Holiday Park, A487, Blaen-plwlf
Carrog Farm, A487, Llanddeiniol
Llanddeniol Farm, A487, Llanddeiniol
Moelifor Farm, A487, Llanrhystyd
Black Lion, A487, Llanrhystyd
Heol Islwyn, A487, Llanrhystyd
Llanrhystud Garage, A487, Llanrhystyd
Penianrodyn, A487, Llanon
Penlon Bridge, High Street, Llanon
Central Hotel, High Street, Llanon
Old Post Office, Bridge Street, Llanon
Old Mill Bakery, Bridge Street, Llanon
Morfa Mawr, A487, Llanon
Laura House, A487, Aberarth
Church Lane, A487, Aberaeron
Caravan Park, A487, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
School, Godre Rhiwgoch, Aberaeron
Llys Aeron, Lampeter Road, Pant-Teg
New Inn Forge, A482, Llanayron
Primary School, A482, Ciliau Aeron
Ty Mawr Turn, A482, Newbridge
Cattle Breeding Centre, A482, Ystrad Aeron
Theatr Felinfach, A482, Ystrad Aeron
Vale of Aeron, A482, Ystrad Aeron
o/s, Felinfach Memorial Hall, A482, Felin-fach
Primary School, A482, Felin-fach
Trewilym, A482, Temple Bar
Fronfelen Arms, A482, Temple Bar
Garage, A482, Temple Bar
Pont Creuddyn, A482, Temple Bar
Creuddyn Bridge, A482, Silian
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Pentrebach, Llanwnnen Road, Pentre-bach
Post Office, B4337, Llanwnnen
Bro Grannell, B4337, Llanwnnen
Pioneer, Bridge Street, Lampeter
Chapel House, B4337, Alltyblacca
after, War Memorial, A485, Cwmann
opposite, Bro Teifi, B4337, Alltyblacca
after, St James` Hall, A485, Cwmann
before, St James` Church, A485, Cwmann
nr, Cilblaidd, A485, Cwmann
nr, Pencarreg, A485, Pencarreg
opp, Meat Factory, A485, Pencarreg
High Mead Arms Hotel, B4337, Alltyblacca
Rhiw San Pedr, B4337, Llanybydder
after former, Cross Hands Hotel, A485, Llanybydder
after, Heol-y-Gaer, A485, Llanybydder
nr, Pontceiliog, A485, Aber-Giar
after, Belle Vue Inn, A485, Aber-Giar
before, Bryndulais, A485, Aber-Giar
after, Tegfan Garage, A485, Llanllwni
opp Builders yard, Crossroads, A485, Llanllwni
at, Pentop, A485, Llanllwni
after, Primary School, A485, New Inn
nr, Gwyddgrug, A485, Gwyddrug
after, Cemetery, Glanawmor, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
bnefore, Maescader, B4459, Pencader
nr, Hafod Neddyn, A485, Alltwalis
o/s, Primary School, A485, Alltwalis
nr, Pontarsais Farm, A485, Derlwyn
at, Pontarsais, A485, Pontarsais
o/s former, Stag & Pheasant, B4301, Pontarsais
nr, Rhydargaeau, A485, Rhydargaeau
nr, Y-Ddol Fach, A485, Rhydargaeau
opp, Peniel Garage, A485, Rhydargaeau
nr, Horeb Turn, A485, Rhydargaeau
in, Peniel, A485, Peniel
nr, Brynrodyn, A485, Glan-Gwili
before, Glangwili Bridge, A485, Glan-Gwili
o/s, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy
o/s, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Tanerdy
before, Abergwili Roundabout, Bronwydd Road, Tanerdy
after, Reservoir Road, Tanerdy, Tanerdy
o/s 55A, Priory Street, Heol y Priory, Carmarthen
Lidl, Priory Street, Carmarthen
o/s, Railway Station, Station Approach, Carmarthen
Bay 1, Bus Station , Blue Street, Carmarthen
FCYM - First Cymru

Aberystwyth - Carmarthen

Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
Bus Station Stand 7, Alexandra Road, Aberystwyth
Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
Stop 1, Morrisons, Morrisons Car Park, Aberystwyth
Southgate Penparcau, A4120, South Gate
Neuadd Goffa, Penparcau Road, South Gate
Rhydyfelin, A487, Rhyd-y-felin
Marian House, A487, Llanfarian
Royal Oak, A487, Llanfarian
Rhydgwyn Lane, A487, Llanfarian
Brynglas House, A487, Chancery
Blaenplwyf, A487, Blaen-plwlf
Morfa Bychan Holiday Park, A487, Blaen-plwlf
Carrog Farm, A487, Llanddeiniol
Llanddeniol Farm, A487, Llanddeiniol
Moelifor Farm, A487, Llanrhystyd
Black Lion, A487, Llanrhystyd
Heol Islwyn, A487, Llanrhystyd
Llanrhystud Garage, A487, Llanrhystyd
Penianrodyn, A487, Llanon
Penlon Bridge, High Street, Llanon
Central Hotel, High Street, Llanon
Old Post Office, Bridge Street, Llanon
Old Mill Bakery, Bridge Street, Llanon
Morfa Mawr, A487, Llanon
Laura House, A487, Aberarth
Church Lane, A487, Aberaeron
Caravan Park, A487, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
Stop 1, Alban Square, North Road, Aberaeron
School, Godre Rhiwgoch, Aberaeron
Llys Aeron, Lampeter Road, Pant-Teg
New Inn Forge, A482, Llanayron
Primary School, A482, Ciliau Aeron
Ty Mawr Turn, A482, Newbridge
Cattle Breeding Centre, A482, Ystrad Aeron
Theatr Felinfach, A482, Ystrad Aeron
Vale of Aeron, A482, Ystrad Aeron
o/s, Felinfach Memorial Hall, A482, Felin-fach
Primary School, A482, Felin-fach
Trewilym, A482, Temple Bar
Fronfelen Arms, A482, Temple Bar
Garage, A482, Temple Bar
Pont Creuddyn, A482, Temple Bar
Creuddyn Bridge, A482, Silian
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Nat West Bank, High Street, Lampeter
Pentrebach, Llanwnnen Road, Pentre-bach
Post Office, B4337, Llanwnnen
Bro Grannell, B4337, Llanwnnen
Pioneer, Bridge Street, Lampeter
Chapel House, B4337, Alltyblacca
after, War Memorial, A485, Cwmann
opposite, Bro Teifi, B4337, Alltyblacca
after, St James` Hall, A485, Cwmann
before, St James` Church, A485, Cwmann
nr, Cilblaidd, A485, Cwmann
nr, Pencarreg, A485, Pencarreg
opp, Meat Factory, A485, Pencarreg
High Mead Arms Hotel, B4337, Alltyblacca
Rhiw San Pedr, B4337, Llanybydder
after former, Cross Hands Hotel, A485, Llanybydder
after, Heol-y-Gaer, A485, Llanybydder
nr, Pontceiliog, A485, Aber-Giar
after, Belle Vue Inn, A485, Aber-Giar
before, Bryndulais, A485, Aber-Giar
after, Tegfan Garage, A485, Llanllwni
opp Builders yard, Crossroads, A485, Llanllwni
at, Pentop, A485, Llanllwni
after, Primary School, A485, New Inn
nr, Gwyddgrug, A485, Gwyddrug
after, Cemetery, Glanawmor, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
before, War Memorial, Gwyddgrug Road, Pencader
bnefore, Maescader, B4459, Pencader
nr, Hafod Neddyn, A485, Alltwalis
o/s, Primary School, A485, Alltwalis
nr, Pontarsais Farm, A485, Derlwyn
at, Pontarsais, A485, Pontarsais
o/s former, Stag & Pheasant, B4301, Pontarsais
nr, Rhydargaeau, A485, Rhydargaeau
nr, Y-Ddol Fach, A485, Rhydargaeau
opp, Peniel Garage, A485, Rhydargaeau
nr, Horeb Turn, A485, Rhydargaeau
in, Peniel, A485, Peniel
nr, Brynrodyn, A485, Glan-Gwili
before, Glangwili Bridge, A485, Glan-Gwili
o/s, Carmarthen First Depot, Dolgwili Road, Tanerdy
o/s, Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Tanerdy
before, Abergwili Roundabout, Bronwydd Road, Tanerdy
after, Reservoir Road, Tanerdy, Tanerdy
o/s 55A, Priory Street, Heol y Priory, Carmarthen
Lidl, Priory Street, Carmarthen
o/s, Railway Station, Station Approach, Carmarthen
Bay 1, Bus Station , Blue Street, Carmarthen
FCYM - First Cymru