Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Telerau ac amodau

Telerau ac amodau

Cywirdeb Gwybodaeth a Chynnwys

Tra ein bod ni’n gwneud pob ymdrech posibl i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth sy’n gynwysedig yn y wefan hon, ar adegau, gellir gwneud camgymeriadau. Mewn achos o gamgymeriad, cysylltwch â ni ar unwaith os gwelwch yn dda ar general@traveline.cymru er mwyn i ni allu ei gywiro.

Argaeledd y Wefan

Ni allwn warantu y bydd y wefan hon ar gael bob amser ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os nad yw ar gael.

Dolenni Allanol

Mae gwefan Traveline Cymru yn rhestru dolenni a chyfeiriadau i wefannau eraill a weithredir gan drydydd person. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y gwefannau hynny ac ni ellir ein dal yn gyfrifol am y cynnwys, argaeledd, cynnyrch, gwasanaethau neu unrhyw ddeunydd a ddarperir ganddynt neu sydd ar gael drwy’r gwefannau hyn.

Amserau Agor y Ganolfan Alwadau

Mae modd cysylltu â Traveline Cymru yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000 rhwng 7am ac 8pm bob dydd ar wahân i Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan, pan fydd gwasanaeth cyfyngedig ar gael. Rydym yn cadw’r hawl i addasu’r amserau hyn os oes angen gwneud hynny, ond byddwn yn gwneud pob ymdrech i roi gwybod i aelodau’r cyhoedd drwy’r wefan hon.

Prisiau Traveline Cymru

Mae rhif ffôn Canolfan Gyswllt Traveline Cymru, 0800 464 0000, yn rhif rhadffôn. Mae’r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwng 07:00 a 20:00 bob dydd, ar wahân i Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan pan fydd gwasanaeth cyfyngedig ar gael.

Mae negeseuon testun i Bus Times trwy wasanaeth Testun yn costio’r un faint â neges destun arferol (gall hyn amrywio o un gweithredydd ffôn i un arall). Mae’r ymateb yn rhad ac am ddim i’r ymholwr, gan ei fod wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r wybodaeth sy’n gynwysedig yn y wefan hon yn rhad ac am ddim i ddefnyddiwr preifat. Os oes angen yr wybodaeth ar gwmni allanol, bydd yn rhaid gwneud cais i Traveline Cymru, ac ni all cwmni allanol godi tâl am y ddarpariaeth nac am y defnydd o ddata Traveline Cymru. Am ganiatâd i ddefnyddio’n data, cysylltwch â data@traveline.cymru os gwelwch yn dda.