Gwybodaeth am deithio

Nod Traveline Cymru yw darparu cymaint o wybodaeth ag y gallwn i chi, er mwyn eich helpu i gwblhau eich taith unrhyw bryd, mewn unrhyw fodd ac i unrhyw le.

Diben y tudalennau hyn yw sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch, ar flaenau eich bysedd.