Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Gostyngiad o 50% i deithwyr ar wasanaethau TrC yn ystod y cyfnod o drawsnewid Lein Treherbert

Gall trigolion sy’n byw rhwng gorsafoedd trenau Trehafod a Threherbert gael tocyn sy’n cynnig gostyngiad o 50% oddi ar gost y tocyn ar lein Treherbert ar gyfer wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, tra bydd y rhan fawr o Fetro De Cymru yn cael ei hadeiladu. 

Rydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n arddangos gwybodaeth am docynnau ar ein Cynlluniwr Taith, a fydd yn effeithio ar y wybodaeth sydd ar gael ar ap Traveline.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am docynnau ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd a Bws Casnewydd, ewch i'n gwefan Cynlluniwr Taith.

Ble wyt ti'n mynd?
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
Pryd ydych chi'n teithio?
newid
Cyflymder cerdded
Symudedd
Chwilio yn ôl gweithredwr i

No flight information available at this time

Y wybodaeth ddiweddaraf

Mae Traveline Cymru Nawr Yn Rhan O Drafnidiaeth I Gymru

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Tarfu ar hyn o bryd

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau

GWEITHREDU DIWYDIANNOL

M&H Coaches (TrawsCymru T8) – A494 Gwernymyndd – Maeshafn - Oedi posibl rhwng 04/09/2023 a 13/10/2023

Bws Caerdydd (24,63) – Heol Caerdydd, Llandaf – Cau'r Ffordd Dros Dro – 24/09/2023

Bws Caerdydd (8,9,92,94) – Heol Clare – Cau’r Ffordd Dros Dro – rhwng 18/09/2023 ac 22/09/2023

Bws Caerdydd (5,8) – Stryd Bute, Caerdydd – Dargyfeirio Dros Dro – o 16/08/2023 ymlaen

Stagecoach De Cymru (172) - Heol Merthyr, Llwydcoed – Cau’r Ffordd Dros Dro – rhwng 18/09/2023 a 29/10/2023

Stagecoach De Cymru (132, 120, 130, 131, 124, 150) - Heol Eirw, Porth – Cau Ffordd Dros Dro – o 17/04/2023 tan 30/09/2023

Stagecoach De Cymru (6,9) – Heol Abertawe – Cau Ffyrdd Dros Dro – o 17/04/2023

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Great Western Railway - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Cross-Country Trains - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

TrawsCymru (T8) - Tarfu Posibl - o 18/09/2023 ymlaen

TrawsCymru (T12) - Dargyfeirio dros dro - o 20/09/2023 ymlaen

Lawrlwytho ap Traveline Cymru