Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
Qatar AirwaysDoha11:55Expected 12:00
Jet 2Shannon12:10
FlybeParis CDG12:45
FlybeJersey12:55
FlybeNewcastle/Aberdeen14:20
FlybeEdinburgh16:00
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeBelfast City13:45Check In at 11:45
Qatar AirwaysDoha14:15Check-In Open
FlybeAnglesey/Ynys Mon15:00Check In at 13:30
FlybeDublin15:20Check In at 13:20
Aer LingusDublin15:20Check In at 13:20
Etihad AirwaysDublin15:20Check In at 13:20
Rhagor o fanylion >>
Warning

Newidiadau i wasanaethau First Cymru o 3/11/2019 ymlaen

Newidiadau i wasanaethau First Cymru o 3/11/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newid i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 3/11/2019 ymlaen

Newid i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 3/11/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau New Adventure Travel o 18/11/2019 ymlaen

Newidiadau i wasanaethau New Adventure Travel o 18/11/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Baycar 6 Bws Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan – o 19/9/2019 tan 19/11/2019

Baycar 6 Bws Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan – o 19/9/2019 tan 19/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Lôn Fysiau Cradoc Close, Aberhonddu dros dro - o 14/10/2019 tan 30/11/2019

Cau Lôn Fysiau Cradoc Close, Aberhonddu dros dro - o 14/10/2019 tan 30/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau arhosfan bysiau’r Bluebell Inn, Caerdydd dros dro o 28/10/2019 tan 22/11/2019

Cau arhosfan bysiau’r Bluebell Inn, Caerdydd dros dro o 28/10/2019 tan 22/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth Sherpa S4 – Newid i’r amserlen a oedd wedi’i diweddaru – o 4/11/2019 ymlaen

Gwasanaeth Sherpa S4 – Newid i’r amserlen a oedd wedi’i diweddaru – o 4/11/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffordd dros dro y tu cefn i Orsaf Caerdydd Canolog o 6/11/2019 tan 23/11/2019

Cau ffordd dros dro y tu cefn i Orsaf Caerdydd Canolog o 6/11/2019 tan 23/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Parc Busnes Caer – Cau ffordd dros dro dros nos – o 11/11/2019 tan 17/11/2019

Parc Busnes Caer – Cau ffordd dros dro dros nos – o 11/11/2019 tan 17/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Station Road, Wrecsam dros dro o 12/11/2019 tan 16/11/2019

Cau Station Road, Wrecsam dros dro o 12/11/2019 tan 16/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Gaer Road, Casnewydd dros dro yn ystod y dydd – o 13/11/2019 tan 15/11/2019

Cau Gaer Road, Casnewydd dros dro yn ystod y dydd – o 13/11/2019 tan 15/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 30 rhwng Caerdydd a Chasnewydd – Cywiriad i’r amserlen – 14/11/2019

Gwasanaeth 30 rhwng Caerdydd a Chasnewydd – Cywiriad i’r amserlen – 14/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cwmrhydyceirw Road, Morriston- Temporary Roadwork Disruption- until 14/12/2019

Cwmrhydyceirw Road, Morriston- Temporary Roadwork Disruption- until 14/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r Stryd Fawr a Stow Hill yng Nghasnewydd oherwydd digwyddiad Nadolig - o 15/11/2019 tan 16/11/2019

Cau’r Stryd Fawr a Stow Hill yng Nghasnewydd oherwydd digwyddiad Nadolig - o 15/11/2019 tan 16/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Atal gwasanaeth 99 dros dro - 16/11/2019

Stagecoach yn Ne Cymru – Atal gwasanaeth 99 dros dro - 16/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Golau Gaeaf: Penodau 1 a 2, Llandudno – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2019 a 14/12/2019

Golau Gaeaf: Penodau 1 a 2, Llandudno – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2019 a 14/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd yng Nghaerdydd er mwyn cynnau goleuadau Nadolig – Tachwedd a Rhagfyr 2019

Cau amryw ffyrdd yng Nghaerdydd er mwyn cynnau goleuadau Nadolig – Tachwedd a Rhagfyr 2019

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Dargyfeirio gwasanaeth 172 dros dro - 17/11/2019

Stagecoach yn Ne Cymru – Dargyfeirio gwasanaeth 172 dros dro - 17/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd - 17/11/2019

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd - 17/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Rhiw Tŷ Neint, Gwynedd dros dro – o 17/11/2019

Cau Rhiw Tŷ Neint, Gwynedd dros dro – o 17/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Cynon, Hirwaun dros dro - o 4/11/2019 tan 25/11/2019

Cau Llwybr Cynon, Hirwaun dros dro - o 4/11/2019 tan 25/11/2019

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT Good morning from the First Bus Social Media, we are here to help with any queries or concerns until 7pm :) ^HG

Traveline
Traveline Cymru

RT Good morning all, Online until 19:00hrs Today

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!