Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
KLMAmsterdam16:45
TUI AirwaysRhodes23:35
Vueling AirlinesAlicante14:55
Vueling AirlinesPalma De Mallorca 16:35
KLMAmsterdam16:45
KLMAmsterdam16:45
Cwmni hedfanIAmserStatws
TUI AirwaysRhodes14:00Check In at 11:30
KLMAmsterdam17:15Self Service Check In
City JetVenice11:30Check In at 10:00
Vueling AirlinesAlicante15:30Check In at 13:00
Blue IslandsParis Le Bourget16:00Check In at 14:00
KLMAmsterdam17:15Self Service Check In
Rhagor o fanylion >>
Warning

Mae’n bosibl nad yw’r Cynlluniwr Taith a’r Amserlenni yn hollol gywir oherwydd y nifer fawr o newidiadau i wasanaethau. Dylech ddarllen tudalen Traveline Cymru am y Coronafeirws i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni

Mae’n bosibl nad yw’r Cynlluniwr Taith a’r Amserlenni yn hollol gywir oherwydd y nifer fawr o newidiadau i wasanae...

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd am gyfnod hir yng nghanol Caerdydd - o 21/06/2020 ymlaen

Cau ffyrdd am gyfnod hir yng nghanol Caerdydd - o 21/06/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stryd Wood, Caerdydd – Newidiadau i arosfannau bysiau o 28/07/2020 ymlaen

Stryd Wood, Caerdydd – Newidiadau i arosfannau bysiau o 28/07/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021

Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021

Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Lein Calon Cymru ar gau dros dro rhwng Llanelli a Craven Arms o 12/08/2020 ymlaen

Trafnidiaeth Cymru – Lein Calon Cymru ar gau dros dro rhwng Llanelli a Craven Arms o 12/08/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Heol Penarth i gyfeiriad y gogledd, y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog, dros dro o 01/09/2020 ymlaen

Cau Heol Penarth i gyfeiriad y gogledd, y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog, dros dro o 01/09/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/09/2020 ymlaen oherwydd bod Caerleon Road, Casnewydd ar gau

Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/09/2020 ymlaen oherwydd bod Caerleon Road, Casnewydd ar gau

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth T2 TrawsCymru/ Lloyds Coaches – Newid i’r arhosfan bysiau yn Nolgellau o 12/10/2020 ymlaen nes y clywch yn wahanol

Gwasanaeth T2 TrawsCymru/ Lloyds Coaches – Newid i’r arhosfan bysiau yn Nolgellau o 12/10/2020 ymlaen nes y clywch y...

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 6 Stagecoach yn Ne Cymru (Cwmbrân) yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/10/2020 tan 23/10/2020

Gwasanaeth 6 Stagecoach yn Ne Cymru (Cwmbrân) yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/10/2020 tan 23/10/2020

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Craig yr Helfa, Pontypridd – Dargyfeirio gwasanaeth dros dro o 19/10/2020 tan 24/10/2020

Craig yr Helfa, Pontypridd – Dargyfeirio gwasanaeth dros dro o 19/10/2020 tan 24/10/2020

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth T14 TrawsCymru/Stagecoach yn Ne Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 26/10/2020 tan 30/10/2020 ac o 2/11/2020 tan 3/11/2020

Gwasanaeth T14 TrawsCymru/Stagecoach yn Ne Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 26/10/2020 tan 30/10/2020 ac o 2/11/...

Rhagor o wybodaeth >

Cau Graigwen Road, Pontypridd dros dro ar 27/10/2020

Cau Graigwen Road, Pontypridd dros dro ar 27/10/2020

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

In light of the Welsh Government announcement of a circuit breaker lockdown from 6pm on Friday 23rd October to Mond… https://t.co/DHwqsvMJIL

Traveline
Traveline Cymru

Yn sgîl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyfnod atal byr o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd, dylech… https://t.co/n5s05BHZi3

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!