I weld unrhyw newidiadau byr rybudd i amserlenni, ewch i’n tudalen ‘Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau’

Rydym wedi cael llawer o newidiadau byr rybudd i amserlenni oherwydd prinder gyrwyr ac oherwydd dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

All Gwasanaethau Busnes newydd Traveline Cymru helpu eich sefydliad chi?

O hyfforddiant TravelineCymru+ ar-lein ynghylch sut mae defnyddio ein gwasanaethau gwybodaeth i Gynlluniwr Taith Aml-ddull newydd i’w roi ar eich gwefan.

Digwyddiad: Gŵyl Gerdded Cas-gwent 2021 – O ddydd Sadwrn 23 Hydref tan ddydd Mawrth 26 Hydref 2021

Dewch i grwydro o amgylch rhan isaf Dyffryn Gwy yn ei holl harddwch yn yr hydref a mwynhau rhaglen orlawn o deithiau cerdded dros gyfnod o 4 diwrnod.

Newyddion: Cymerwch ran yn Wythnos Beicio i’r Ysgol 2021 gyda Sustrans

Caiff y digwyddiad hwn sy’n para wythnos ei drefnu gan Sustrans ac Ymddiriedolaeth Bikeability, ac mae’n annog teuluoedd i fynd i’r ysgol ar gefn beic a sgwter.

Ymgyrch newydd gan Caerdydd AM BYTH yn rhoi sylw i ddiogelwch menywod yn ystod Pythefnos y Glas

O 21 Medi tan 4 Hydref, bydd 35 o fyrddau hysbysebu digidol yn goleuo’r brifddinas er mwyn helpu menywod i deimlo’n fwy diogel yn ystod y nos.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

Hysbysiad pwysig: Gwasanaethau’n cael eu canslo ac amserlenni’n cael eu newid ar fyr rybudd oherwydd prinder gyrwyr- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth T7 Newport Bus/TrawsCymru – Newidiadau dros dro i arosfannau o 01/02/2021 tan 30/09/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 nes y clywir yn wahanol- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth T14 TrawsCymru/Stagecoach yn Ne Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 23/08/2021 tan 15/10/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth T5 TrawsCymru/Brodyr Richards - Cwtogi’r gwasanaeth dros dro o ganlyniad i brinder gyrwyr - o 06/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd ar gau dros dro o 06/09/2021 tan 30/11/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Canol Caerdydd – Cau ffyrdd a dargyfeirio gwasanaethau am gyfnod hir o 07/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol y Castell, Caerdydd – Cau ffyrdd dros dro gyda’r nos o 12/09/2021 tan 03/11/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Agor arosfannau bysiau newydd ar Stryd Wood, Caerdydd – o 18/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Filming in Cardiff Bay- Temporary Service Diversions- from 26/09/2021 until 30/09/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd - from 23/05/2021 until 26/06/2021

CrossCountry Trains – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Nodwch mai teithwyr trenau’n unig sy’n cael defnyddio gwasanaeth ‘rail linc 901’ (o Orsaf Ystrad Mynach i Goed-duon)- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Digwyddiadau Cae Rasio Cas-gwent – Gwasanaethau Bws Gwennol Newport Bus ar gyfer digwyddiadau mis Hydref a mis Tachwedd - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone