Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Blog: Trafnidiaeth Gyhoeddus yn Cysylltu Cymunedau â’i Gilydd- Diwrnod ym mywyd Swyddog Rhanbarthol Ramblers Cymru ar gyfer y De-orllewin

Mae Zoe yn sôn am ei phrofiad o deithio i Lanybydder o Abertawe ar y trên a’r bws.

Newyddion: Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

Newyddion: Trafnidiaeth Cymru yn llofnodi cytundeb i gymryd yr awenau gan Traveline Cymru

Gan adeiladu ar lwyddiant gwasanaeth poblogaidd Traveline Cymru, mae’r cwmni sy’n berchen arno, PTI Cymru, wedi cael ei drosglwyddo i Trafnidiaeth Cymru (TrC) mewn cytundeb y mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno arno i greu canolfan wybodaeth integredig ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

Peidiwch â theithio ar drenau oni bai bod rhaid.

Bydd yna weithredu diwydiannol ar 21, 23 a 25 Mehefin.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth X4 Stagecoach yn Ne Cymru (Y Fenni – Caerdydd) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 04/01/2022 tan 01/07/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Arosfannau 1, 2 a 3 Gorsaf Fysiau Caerfyrddin ar gau dros dro o 06/06/2022 tan 13/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Digwyddiadau Stadiwm Principality, Canol Caerdydd – Y ffyrdd a fydd ar gau dros dro a’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau – o 26/05/2022 tan 30/06/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gweithredu Diwydiannol – 21, 23 a 25/06/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol y Porth, Stryd y Parc a Stryd Wood Caerdydd – arhosfan ar gau dros dro – o 01/03/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gorsaf Fysiau Hwlffordd ar gau dros dro o 18/06/2022 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

M48 Pont Hafren ar gau dros dro o 24/06/2022 tan 27/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol Pengam, Caerdydd - Cau Ffordd Dros Dro - 25/06/2022 tan 26/05/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Adventure Travel - Diweddariad Gwasanaeth Dros Dro - 21/06/2022 i 25/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol Pen-y-Lan, Caerdydd - Cau Ffordd Dros Dro - 26/06/2022 tan 26/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Adam Street, Caerdydd - Cau Ffordd Dros Dro - 24/06/2022 tan 24/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol Pantmawr, Caerdydd - Cau Ffordd Dros Dro - 26/06/2022 tan 26/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Triathlon Caerdydd, Bae Caerdydd – Diweddariad dros dro am wasanaethau – 26/06/2022- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Porthmadog ar gau dros dro ar 25/06/2022 - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone