Yn awr bydd pob newid byr rybudd i amserlenni’n cael eu rhoi ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Cofiwch ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf cyn i chi deithio.

Newyddion: Traveline Cymru yn ennill y wobr ‘Canolfan Gyswllt Fach y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru

Cafodd y digwyddiad ei gynnal wyneb yn wyneb ac yn rhithwir dan arweiniad y comedïwr Russell Kane.

Newyddion: Trafnidiaeth Cymru yn lansio panel ar-lein newydd er mwyn helpu i lunio dyfodol ei rwydwaith trafnidiaeth-1

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd gofrestru a rhannu eu barn drwy arolygon a thrafodaethau ar-lein.

Cyfle i gael y newyddion diweddaraf am drafnidiaeth yng Nghymru -1

Newyddion gennym ni a gan weithredwyr bysiau a threnau, Llywodraeth Cymru a sefydliadau allweddol eraill ar draws y diwydiant trafnidiaeth.

Beth am deilwra eich profiad o ddefnyddio’r wefan, a chreu cyfrif Traveline Cymru heddiw? -1

Byddwch yn gallu cadw’r teithiau sy’n ffefrynnau i chi, yn gallu teilwra eich cynlluniau taith ac yn gallu gweld y problemau teithio sy’n berthnasol i chi.

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Warning
< >

Gwybodaeth am deithio mewn tywydd gwael- 27/11/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

System unffordd dros dro ar Stryd Tudor, Caerdydd o 02/08/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Rhoi’r gorau dros I ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 new y clywir yn wahanol- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd ar gau dros dro o 06/09/2021 tan 30/11/2021- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau T4, X4 a 132 Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o 02/10/2021 a 04/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Heol Casnewydd/West Grove, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau – o 06/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 1 Cyngor Caerffili/Stagecoach/NAT– Gwasanaeth bws gwennol dros dro oherwydd bod ffordd ar gau – o 09/10/2021 tan 10/10/2021, ac yna o 18/10/2021 ymlaen - from 23/05/2021 until 26/06/2021

Newid dros dro i amserlen gwasanaeth 30 Bws Caerdydd ar ddydd Sadwrn - o 16/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth X1 Adventure Travel yn newid ei rif i C1 o 31/10/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

iPhone