Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol. 

Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd

Pleser gan Trafnidiaeth Cymru yw cyhoeddi y bydd Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn agor fis Mehefin a bwriedir i wasanaethau bws ddechrau gwasanaethu ohoni ddydd Sul 30 Mehefin 2024.

Tocynnau bws â chymhorthdal yr haf yma gan gynnwys cyfnod yr Eisteddfod

Bydd teithiau bws am brisiau gostyngol yn cael eu cynnig unwaith eto yn Rhondda Cynon Taf yn ystod gwyliau haf yr ysgol 2024 (22 Gorffennaf tan 1 Medi).

Eisteddfod Genedlaethol Pontypridd 2024

Ymweld â’r Eisteddfod?  Pontypridd, 3-10 Awst.  I osgoi’r ffws, ewch ar drên, beic neu’r bws.

Ble wyt ti'n mynd?
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
Pryd ydych chi'n teithio?
newid
Cyflymder cerdded
Symudedd
Chwilio yn ôl gweithredwr i

No flight information available at this time

Y wybodaeth ddiweddaraf

Dim ffws...
Dim ffws...

Efallai eich bod chi’n meddwl mai teithio mewn car ydy’r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, ond mae llawer o resymau pam mai teithio ar fws ydy’r dewis gorau!

Mae Traveline Cymru Nawr Yn Rhan O Drafnidiaeth I Gymru

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Tarfu ar hyn o bryd

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau

Eisteddfod Genedlaethol, Pontypridd - 3 - 10 Awst 2024

Digwyddiadau Stadiwm Principality

Lon ar gau/Dadgyfeuru

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Great Western Railway - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Cross-Country Trains - Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Lawrlwytho ap Traveline Cymru