Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
TUI AirwaysGran Canaria23:05Expected 23:25
KLMAmsterdam09:45
Jet AirwaysAmsterdam09:45
Air FranceAmsterdam09:45
Delta AirlinesAmsterdam09:45
FlybeDublin11:55
Cwmni hedfanIAmserStatws
TUI AirwaysMalaga07:00Bag Drop Opens At 04:30
FlybeBerlin Tegel07:45Self Service Bag Drop
FlybeDublin09:10Self Service Bag Drop
Aer LingusDublin09:10Self Service Bag Drop
Etihad AirwaysDublin09:10Self Service Bag Drop
FlybeParis CDG09:10Self Service Bag Drop
Rhagor o fanylion >>
Warning

Problemau teithio adeg Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2018

Problemau teithio adeg Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2018

Rhagor o wybodaeth >

Cymru v Denmarc – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2018

Cymru v Denmarc – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2018

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i Gwasnaethau Bws 26, 50, C16: Cylchfan Pwll-y-pant o Dachwedd 7

Newidiadau i Gwasnaethau Bws 26, 50, C16: Cylchfan Pwll-y-pant o Dachwedd 7

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru- Gwaith Peirianyddol- Tachwedd 2018

Trafnidiaeth Cymru- Gwaith Peirianyddol- Tachwedd 2018

Rhagor o wybodaeth >

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau Willowford Road, Ton-teg dros dro rhwng 22/10/2018 a 19/11/2018

Cau Willowford Road, Ton-teg dros dro rhwng 22/10/2018 a 19/11/2018

Rhagor o wybodaeth >

T4 a T14 Dargyfeirio bysiau rhwng Bronllys a Talgarth Road o fis Tachwedd 2018 tan fis Chwefror 2019

T4 a T14 Dargyfeirio bysiau rhwng Bronllys a Talgarth Road o fis Tachwedd 2018 tan fis Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd dros dro – Stryd Fawr Casnewydd / Stow Hill – Tachwedd 2018

Cau ffyrdd dros dro – Stryd Fawr Casnewydd / Stow Hill – Tachwedd 2018

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd dros dro ar gyfer Hanner Marathon Conwy ar 18/11/2018

Cau ffyrdd dros dro ar gyfer Hanner Marathon Conwy ar 18/11/2018

Rhagor o wybodaeth >

Cau Stryd Fawr, y Aberdâr dros dro rhwng 18/11/2018 a 25/11/2018

Cau Stryd Fawr, y Aberdâr dros dro rhwng 18/11/2018 a 25/11/2018

Rhagor o wybodaeth >

Cau Church Road, y Pentre'r Eglwys dros dro ar 18, 25 Tachwedd a 2 Rhagfyr

Cau Church Road, y Pentre'r Eglwys dros dro ar 18, 25 Tachwedd a 2 Rhagfyr

Rhagor o wybodaeth >

A4233 Bridge Street, Pontypridd- Temporary Road Closure- 18th November 2018

A4233 Bridge Street, Pontypridd- Temporary Road Closure- 18th November 2018

Rhagor o wybodaeth >

Cynnau goleuadau Nadolig – cau ffyrdd dros dro – mis Tachwedd a mis Rhagfyr

Cynnau goleuadau Nadolig – cau ffyrdd dros dro – mis Tachwedd a mis Rhagfyr

Rhagor o wybodaeth >

Rhan o ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) ar gau dros dro, Brynmawr – Gilwern, ar 24/11/2018

Rhan o ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) ar gau dros dro, Brynmawr – Gilwern, ar 24/11/2018

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw strydoedd dros dro yn Rhondda Cynon Taf- Tachwedd a Rhagfyr 2018

Cau amryw strydoedd dros dro yn Rhondda Cynon Taf- Tachwedd a Rhagfyr 2018

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT Heading home from work or shops? Don't forget Christmas light switch-on is tomorrow. If you're working or shopping… https://t.co/gkRlSh2xVH

Traveline
Traveline Cymru

RT 🏉Trên adref ar ôl y digwyddiad? https://t.co/VzBMiRpF43 Train home after the event? https://t.co/dMX9qNxIp1 https://t.co/Ck2pdEKtZw

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!