Rydym yn dal i ychwanegu newidiadau byr rybudd i amserlenni ar ein tudalen problemau teithio ‘Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau’

Bydd y newidiadau hyn i amserlenni’n cael eu tagio hefyd fel rhybuddion am broblemau teithio wrth unrhyw amserlenni a chynlluniau teithio perthnasol.

Gostyngiad o 50% i deithwyr ar wasanaethau TrC yn ystod y cyfnod o drawsnewid Lein Treherbert

Gall trigolion sy’n byw rhwng gorsafoedd trenau Trehafod a Threherbert gael tocyn sy’n cynnig gostyngiad o 50% oddi ar gost y tocyn ar lein Treherbert ar gyfer wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, tra bydd y rhan fawr o Fetro De Cymru yn cael ei hadeiladu. 

Rydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n arddangos gwybodaeth am docynnau ar ein Cynlluniwr Taith, a fydd yn effeithio ar y wybodaeth sydd ar gael ar ap Traveline.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am docynnau ar gyfer gwasanaethau Bws Caerdydd a Bws Casnewydd, ewch i'n gwefan Cynlluniwr Taith.

Ble wyt ti'n mynd?
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
Pryd ydych chi'n teithio?
newid
Cyflymder cerdded
Symudedd
Chwilio yn ôl gweithredwr i

No flight information available at this time

Dod o hyd i amserlen yn ôl rhif y gwasanaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf

Mae Traveline Cymru Nawr Yn Rhan O Drafnidiaeth I Gymru

Travel Map

Map Teithio

Gallwch weld yr opsiynau o ran trafnidiaeth sydd ar gael yn yr ardal yr ydych am chwilio ynddi

Tarfu ar hyn o bryd

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau - from 23/05/2021 until 26/06/2021

P&S Gwasanaeth (552) - Cau Ffordd Dros Dro - 10/6/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Stagecoach De Cymru (132, 120, 130, 131, 124, 150) - Heol Eirw, Porth – Cau Ffordd Dros Dro – o 17/04/2023 tan 30/09/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Arriva Cymru (5, 5D, 13, 14, 15, 25 & 27) - Trosffordd Cyffordd Llandudno - Gwaith Ffordd - o 17/04/2023 hyd nes y clywir yn wahanol- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Great Western Railway- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Cross-Country Trains- Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Arosfannau 4,5,6 a 7 Gorsaf Fysiau Caerfyrddin ar gau dros dro o 06/03/2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Digwyddiadau Stadiwm Principality, Canol Caerdydd – Y ffyrdd a fydd ar gau dros dro a’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau – Mehefin 2023- from 23/05/2021 until 26/06/2021

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

RT 🛠️Engineering Work. Saturday 22 - Friday 28 April (all day) ❌No trains or buses will be running between: Cardiff… https://t.co/Qk27MdS5Fi

Dilynwch ni ar Twitter