Warning

Ewch i’n tudalen am y Coronafeirws i weld yr holl amserlenni diweddaraf cyn i chi deithio, oherwydd mae’n bosibl nad yw ein Cynlluniwr Taith a’n Hamserlenni wedi’u diweddaru

Ewch i’n tudalen am y Coronafeirws i weld yr holl amserlenni diweddaraf cyn i chi deithio, oherwydd mae’n bosibl nad...

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth T7 TrawsCymru/Newport Bus – Newid arhosfan bysiau o 01/02/2021 ymlaen

Gwasanaeth T7 TrawsCymru/Newport Bus – Newid arhosfan bysiau o 01/02/2021 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Arhosfan Bromsgrove Street, Caerdydd ar gyfer bysiau i gyfeiriad canol y ddinas ar gau dros dro o 06/04/2021 tan 30/06/2021

Arhosfan Bromsgrove Street, Caerdydd ar gyfer bysiau i gyfeiriad canol y ddinas ar gau dros dro o 06/04/2021 tan 30/06/2...

Rhagor o wybodaeth >

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Monthermer Road, Caerdydd o 21/05/2021 tan 08/08/2021

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Monthermer Road, Caerdydd o 21/05/2021 tan 08/08/2021

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau T6, T6X a 64 Adventure Travel – Newidiadau dros dro i amserlenni oherwydd gwaith ar bont o 23/05/2021 tan 26/06/2021

Gwasanaethau T6, T6X a 64 Adventure Travel – Newidiadau dros dro i amserlenni oherwydd gwaith ar bont o 23/05/2021 tan...

Rhagor o wybodaeth >

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol

Rhagor o wybodaeth >

Agor gorsaf fysiau newydd Merthyr Tudful (Swan Street) – Newidiadau i arosfannau bysiau o 13/06/2021 ymlaen

Agor gorsaf fysiau newydd Merthyr Tudful (Swan Street) – Newidiadau i arosfannau bysiau o 13/06/2021 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Rhagor o wybodaeth >

Great Western Railway – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Great Western Railway – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Rhagor o wybodaeth >

CrossCountry Trains – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

CrossCountry Trains – Gwelliannau arfaethedig a phroblemau teithio byr rybudd

Rhagor o wybodaeth >

Nodwch mai teithwyr trenau’n unig sy’n cael defnyddio gwasanaeth ‘rail linc 901’ (o Orsaf Ystrad Mynach i Goed-duon)

Nodwch mai teithwyr trenau’n unig sy’n cael defnyddio gwasanaeth ‘rail linc 901’ (o Orsaf Ystrad Mynach i Goed-d...

Rhagor o wybodaeth >

Darllenwch amserlenni gwasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru yn ofalus gan chwilio am y codau ar gyfer ‘Diwrnod Coleg’ a ‘Diwrnod Ysgol’

Darllenwch amserlenni gwasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru yn ofalus gan chwilio am y codau ar gyfer ‘Diwrnod Coleg’ ...

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 8 P&O Lloyds – Ar gyfer plant ysgol yn unig ar wasanaethau ‘Diwrnod Ysgol’

Gwasanaeth 8 P&O Lloyds – Ar gyfer plant ysgol yn unig ar wasanaethau ‘Diwrnod Ysgol’

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 1, 2 a 76 M&H Coaches – Trefniadau amgen ar gyfer gwasanaethau ‘Diwrnod Ysgol yn unig’

Gwasanaethau 1, 2 a 76 M&H Coaches – Trefniadau amgen ar gyfer gwasanaethau ‘Diwrnod Ysgol yn unig’

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

Have you used our new and improved disruptions page yet? If so, we would love to hear your feedback! Please email f… https://t.co/2qXYCjiWoI

Traveline
Traveline Cymru

Ydych chi wedi defnyddio ein tudalen newydd, well ar gyfer problemau teithio? Os felly, byddem yn falch iawn o gael… https://t.co/D7fSvY1bVY

Traveline
Traveline Cymru

Many of us have experienced loneliness or isolation over the last year. This #LonelinessAwarenessWeek, you could ma… https://t.co/oYId2KnlIF

Traveline
Traveline Cymru

Mae llawer ohonom wedi teimlo’n unig neu ar wahân i eraill yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n… https://t.co/rhBbXKJSeQ

Customise your journey and sign up to our email newsletter for updates!

Register for newsletter