Polisi Cwcis

Polisi Cwcis

 

Beth yw Cwci?

Ffeil testun bychan ydi ‘cwci’ a gaiff ei gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Defnyddir nhw’n eang er mwyn galluogi gwefannau i weithio’n fwy effeithiol, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion safleoedd.

 

Cwcis sydd wedi’u gosod gan ein gwefan

Mae’r tabl isod yn egluro’r ‘cwcis’ a ddefnyddiwn a pham:

Cwci

Math

Pwrpas

Enghreifftiau

Gwybodaeth Ychwanegol

System Ein Gwefan

Ein Hunain

Gosodir y cwcis hyn i’n galluogi i wybod statws y defnyddiwr ar ein gwefan, ac fe’u defnyddir hefyd i fewngofnodi rheolwaith a basgedi siopa.

hash
option_choice
cookies_enabled
PHPSESSID
fontsize_set
contrast_set

-

Google Analytics’

Trydydd Parti

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth yngl?n â sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Mae hyn yn ein cynorthwyo i sicrhau y gellir gweld y wefan ar y mwyafrif o declynnau poblogaidd.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Cwcis a osodir gan ‘Google Analytics
Optio-allan o ‘Google Analytics

Cynlluniwr Taith

Trydydd Parti

Tywyllu ID defnyddiwr i arbed teithiau, Iaith bresennol ac ID Sesiwn

ijpPersistenceID
localeCookie
jsessioNID

 

‘Facebook Pixel’

Parti Cyntaf a Thrydydd Parti

Caiff y cwci hwn ei osod gan Facebook. Mae’n ein galluogi i fesur, optimeiddio a meithrin cynulleidfaoedd ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu a gyflwynir ar Facebook. Yn benodol, mae’n ein galluogi i weld sut y mae ein defnyddwyr yn symud rhwng dyfeisiau wrth gyrchu gwefan Traveline Cymru a Facebook. Mae hynny’n helpu i sicrhau bod ein hysbysebion ar Facebook yn cael eu gweld gan ddefnyddwyr sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb mewn hysbysebion o’r fath, drwy ddadansoddi pa gynnwys y mae defnyddiwr wedi’i weld ac wedi rhyngweithio ag ef ar wefan Traveline Cymru.

fbevents.js

Gallwch weld ac ychwanegu Facebook Pixel ac optio allan ohono yn eich gosodiadau ar gyfer Dewisiadau o ran Hysbysebion.

Gallai tudalennau ar ein gwefan sy’n cynnwys eitemau cyfryngol megis fideos osod y Cwcis canlynol.

‘YouTube’

Trydydd

Parti

Gosodir y cwcis hyn gan gynnwys fideo sydd wedi’u mewnosod i’n gwefan o ‘YouTube’.

VISITOR_INFO1_LIVE
PREF

Polisiau ac Egwyddorion Google

Vimeo’

Trydydd Parti

Gosodir y cwcis hyn gan gynnwys fideo sydd wedi’u mewnosod i’n gwefan o ‘Vimeo’.

embed_preferences
uid
v6f
qca
clip_browse_format
home_active_tab
stats_end_date
_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Polisi Preifatrwydd Vimeos

 

Optio allan o ddefnyddio cwcis

Os ydych am reoli pa gwcis a dderbyniwch, gellwch ffurfweddu eich porwr i dderbyn pob cwci neu i’ch rhybuddio bob tro y cynigir cwci gan weinyddwr gwefan. Mae’r mwyafrif o borwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig. Gellwch osod eich dewis porwr fel na fyddwch yn derbyn cwcis a gellwch hefyd ddileu cwcis presennol o’ch porwr. Efallai y gwelwch na fydd rhai rhannau o’r safle yn gweithio’n iawn os ydych wedi gwrthod cwcis. Mae’r mwyafrif o borwyr yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y mwyafrif o gwcis drwy osodiadau’r porwyr. I wybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ymwelwch â http://www.allaboutcookies.org/.

Dylid fod yn ymwybodol os gwelwch yn dda, os nad ydych yn ffurfweddu eich porwr, byddwch yn derbyn cwcis a ddarperir gan y wefan hon.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 21/05/2021