Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Cysylltu â ni

Hoffech chi gysylltu â ni?


Rydym yn croesawu unrhyw adborth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Dros y ffôn…

Gallwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ddwyieithog yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000.

Mae’r asiantiaid yn ein Canolfan Gyswllt ym Mhenrhyndeudraeth yn y gogledd ar gael rhwng 7am ac 8pm bob dydd, drwy’r flwyddyn. Gwasanaeth cyfyngedig sydd ar gael ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan.

Drwy ebost...

Gallwch anfon neges ebost atom yn feedback@traveline.cymru neu gallwch lenwi ein ffurflen adborth isod ac fe geisiwn ni ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith.

 

Drwy’r post...

Gallwch ysgrifennu atom hefyd yn y cyfeiriad canlynol:

Traveline Cymru
Blwch Post 83
Caerdydd
CF11 1NA

Ffurflen Adborth...

Gallwch hefyd fwrw golwg ar ein tudalen Cwestiynau cyffredin i weld a yw’n cynnwys ateb i’ch cwestiwn.

 

Pa fath o sylw yr hoffech ei anfon?

 

 

 

 

 


Pa sylw hoffech ei wneud amdanom ni?

 neu ... 

Nodwch eich sylwadau yn y bwlch a ddarparwyd isod:


Dywedwch wrthym sut y gallwn gysylltu â chi:

*

*