Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Cysylltu â ni

Hoffech chi gysylltu â ni?


Rydym yn croesawu unrhyw adborth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Dros y ffôn…

Gallwch ffonio ein Canolfan Gyswllt ddwyieithog yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000.

Mae’r asiantiaid yn ein Canolfan Gyswllt ym Mhenrhyndeudraeth yn y gogledd ar gael rhwng 7am ac 8pm bob dydd, drwy’r flwyddyn. Gwasanaeth cyfyngedig sydd ar gael ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan.

Drwy ebost...

Gallwch anfon neges ebost i feedback@traveline.cymru a byddwn yn ceisio cysylltu’n ôl â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith. 

*Ni fyddwn yn ymateb i negeseuon ebost nac i ymholiadau drwy ffurflenni adborth rhwng 4pm ar 18/12/2020 a 4/1/2021. Fodd bynnag, gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn ar 0800 464 00 00 o hyd er mwyn gofyn eich cwestiwn i un o’n hasiantiaid. Mae oriau agor ein llinell ffôn a’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen am deithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i’w gweld yma. Fel arall byddwn yn ymateb i’ch neges ebost o 4/1/2021 ymlaen. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Traveline Cymru!*

 

Drwy’r post...

Gallwch ysgrifennu atom hefyd yn y cyfeiriad canlynol:

Traveline Cymru
Blwch Post 83
Caerdydd
CF11 1NA

 

Gallwch hefyd fwrw golwg ar ein tudalen Cwestiynau cyffredin i weld a yw’n cynnwys ateb i’ch cwestiwn.